Οι ανωτέρω υπολογισμοί έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους επίσημους υπολογισμούς από τα αρμόδια Τμήματα του ΜΤΝ.