ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2103322000

Για πληροφορίες σχετικές με την Αναγνώριση Χρόνου Προϋπηρεσίας / Μετοχικής Σχέσης σε ΜΤΝ και Ε.ΛΟ.Α.Ν., αρμόδιο είναι το Τμήμα Ελέγχου ΜΤΝ – Γραφείο Αναγνώρισης Χρόνου Προϋπηρεσιών.

Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα:

210 3322068

210 3322072 (Τμηματάρχης Ελέγχου ΜΤΝ)

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elegxos@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με την Εγγραφή / Δήλωση γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης καθώς και για Διαγραφή / Λύση γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης, αρμόδιο είναι το Τμήμα Ελέγχου.

Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα:

210 3322067

210 3322073

210 3322071

210 3322072 (Τμηματάρχης Ελέγχου ΜΤΝ)

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elegxos@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με την Εγγραφή / Δήλωση Τέκνου στα Μητρώα Β.Ο.Ε.Α., αρμόδιο είναι το Τμήμα Ελέγχου.

Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα:

210 3322067

210 3322073

>210 3322071

210 3322072 (Τμηματάρχης Ελέγχου ΜΤΝ)

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elegxos@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με την χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής & Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) αρμόδιο είναι το Τμήμα Μετόχων ΜΤΝ.

Παρακαλούμε καλέστε στο τηλέφωνο:

210 3322038

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  boea@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με την Επιστροφή Εισφορών / Κρατήσεων Β.Ο.Ε.Α., αρμόδιο είναι το Τμήμα Ελέγχου – Γραφείο Επιστροφής Εισφορών.

Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα:

210 3322071

210 3322072 (Τμηματάρχης Ελέγχου ΜΤΝ)

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elegxos@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με χορήγηση δανείων από το ΜΤΝ αρμόδιο είναι το Τμήμα Δανείων.

Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα:

210 3322049-50

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: daneia@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με την χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος ΕΛΟΑΝ / ΕΛΧΑΟΣ / ΕΛΧΑΟΙΑ.

Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα:

210 3322065-66

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: efapaxeloan@hotmail.com  (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή εισφορών / κρατήσεων ΕΛΟΑΝ

Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα:

210 3322065

210 3322071

210 3322072

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: efapaxeloan@hotmail.com  (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με τις παροχές του ΕΛΠΝ

Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα:

210 3322085

210 3322092

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mtn.elpn@yahoo.com (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με το μέρισμα ΜΤΝ αρμόδιο είναι το Τμήμα Μετόχων ΜΤΝ.

Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα:

210 3322053-55

210 3833943

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  merismata@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΝ (μέρισμα ΕΚΟΕΜΝ) αρμόδιο είναι το Τμήμα Μετόχων ΕΚΟΕΜΝ.

Παρακαλούμε καλέστε στο τηλέφωνο:

210 3322082

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ekoemn@gmail.com  (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με την μεταβίβαση μερίσματος ΜΤΝ και το βοήθημα θανάτου αρμόδιο είναι το Τμήμα Μετόχων ΜΤΝ.

Παρακαλούμε καλέστε στο τηλέφωνο:

210 3322037

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  merismata@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικές με τη Διαδοχική Ασφάλιση (μεταφορά χρόνου επικουρικής ασφάλισης από έτερο φορέα στο ΜΤΝ ή από το ΜΤΝ σε άλλο φορέα), αρμόδιο είναι το Τμήμα Ελέγχου – Γραφείο Διαδοχικής Ασφάλισης.

Παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα:

210 3322071

210 3322072 (Τμηματάρχης Ελέγχου ΜΤΝ)

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elegxos@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες σχετικά με την ακίνητη περιουσία του ΜΤΝ παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα:

210 3322033

210 3322035

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mtn@mtn.gr (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Επικοινωνία με ταχυδρομική αλληλογραφία

Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Γλάδστωνος 1

10677, Αθήνα

Εναλλακτική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με κάποια εκ των ανωτέρω ηλεκτρονικών διευθύνσεων, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο: mtn@mtn.gr (Γενική Γραμματεία ΜΤΝ).