Φορολογική Μεταχείριση Αναδρομικών Ν.4093/12

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης προς τους μερισματούχους ΜΤΝ γίνεται γνωστό ότι τα ποσά των αναδρομικών του Ν.4093/12 έχουν προσυμπληρώθεί στο νέο Κωδικό 269 του εντύπου Ε1  από τη φορολογική διοίκηση (ΥΠ.ΟΙΚ.) βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων που έχει στη διάθεσή της (Α.1025/2024 απόφαση) (Β’ 1063). Στον εν λόγω κωδικό 269 αναγράφονται τα ποσά που φορολογούνται αυτοτελώς με φορολογικό συντελεστή 15% ή 20% που αφορούν και τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν εντός του 2023 μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Ειδικών Λογαριασμών Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, τα οποία φορολογούνται στο έτος καταβολής τους με φορολογικό συντελεστή 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 60 του ΚΦΕ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 65 του ν. 5042/2023 (Α’ 88).

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Μαυρουδάκης ΠΝ

Γενικός Διευθυντής ΜΤΝ