ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2103322000

Για Κλήση Απευθείας Εσωτερικού Αριθμού θα Καλέσετε στο 21033220ΧΧ όπου ΧΧ ο Εσωτερικός Αριθμός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΤΝ 2103322030 ΕΣΩΤ: 30
ΔΙΑΓΓΕΛΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2103322039 ΕΣΩΤ: 39
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΤΝ 2103322060 – 2103821797 ΕΣΩΤ: 60
ΔΙΑΓΓΕΛΕΙΟ 2103821797 ΕΣΩΤ: 61
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΤΝ 2103322032 ΕΣΩΤ: 32
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΣ/MTN-ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2103821796 – 2103322031 ΕΣΩΤ: 31
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2103322087 ΕΣΩΤ: 87
ΒΟΗΘΟΣ ΔΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2103322070 ΕΣΩΤ: 70
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2103322079 ΕΣΩΤ: 79
ΟΠΛΟΝΟΜΟΣ 2103322069 ΕΣΩΤ: 69
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2103322056 – 2103306479 ΕΣΩΤ: 56,57
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2103322080 ΕΣΩΤ: 80
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2103322058 ΕΣΩΤ: 58
ΤΜΗΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2103322058 ΕΣΩΤ: 58
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ 2103322049 ΕΣΩΤ: 49
2103322050 ΕΣΩΤ: 50
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2103322035 – 2103322040 ΕΣΩΤ:35,40
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2103322034 – 2103322035 ΕΣΩΤ: 34,35
2103322033 ΕΣΩΤ: 33
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2103322077 ΕΣΩΤ: 77
ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΚ 2103322077 ΕΣΩΤ: 77
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2103322072 ΕΣΩΤ: 72
ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΩΝ – ΤΕΚΝΩΝ 2103322067 ΕΣΩΤ: 67
ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΩΝ – ΤΕΚΝΩΝ 2103322073 ΕΣΩΤ: 73
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103322068 ΕΣΩΤ: 68
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 2103322071 ΕΣΩΤ: 71
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΙΝΗΣΕΩΝ 2103322043 ΕΣΩΤ: 43
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2103322041 ΕΣΩΤ: 41
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2103322080 ΕΣΩΤ: 80
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 2103322089 ΕΣΩΤ: 89
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2103322076 ΕΣΩΤ: 76
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2103322074 ΕΣΩΤ: 74
2103322075 ΕΣΩΤ: 75
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 2103322044 ΕΣΩΤ: 44
ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ / ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2103322036 ΕΣΩΤ: 36
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 2103833943 ΕΣΩΤ: 55
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΒΗΘΗΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 2103322037 ΕΣΩΤ: 37
ΒΟΕΑ 2103322038 ΕΣΩΤ: 38
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 2103322053-54 ΕΣΩΤ: 53,54
ΕΛΟΑΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 2103322062 ΕΣΩΤ: 62
ΕΣΩΤ: 62
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2103322066 ΕΣΩΤ: 66
ΕΦΑΠΑΞ 2103322065 ΕΣΩΤ: 65
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΟΑΝ 2103322063 ΕΣΩΤ: 63
ΕΚΟΕΜΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2103322081 ΕΣΩΤ: 81
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΟΕΜΝ 2103322082 ΕΣΩΤ: 82
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 2103322082 ΕΣΩΤ: 82
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2103322083 ΕΣΩΤ: 83
ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΟΕΜΝ 2103322084 ΕΣΩΤ: 84
ΕΛΠΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2103322081 ΕΣΩΤ: 81
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 2103322085 ΕΣΩΤ: 85
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΠΝ 2103322085 ΕΣΩΤ: 85
ΤΜΗΜΑ  ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΝΕΠ 2103322045 ΕΣΩΤ: 45
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ 2103322046 ΕΣΩΤ: 46
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ 2103322047 ΕΣΩΤ: 47
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ 2103322031 ΕΣΩΤ: 31
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2103322065 ΕΣΩΤ: 65
ΑΞΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2103322079 ΕΣΩT: 79
ΔΩΜΑΤΙΟ Α/Φ ΕΣΩΤ: 78
ΘΑΛΑΜΟΣ Ν/Δ ΕΣΩΤ: 98
ΠΥΛΗ ΕΣΩΤ: 99
Τ/Φ ΚΕΝΤΡΟ 2103322000