Ημερολόγιο

11:45, 24th January 2021
January 2021
WeekMTWTFSS
53123
0145678910
0211121314151617
0318192021222324
0425262728293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png3.png3.png2.png8.png1.png5.png
Today238
Yesterday559
This week4051
This month15272
Total1332815

Visitor Info

  • IP: 3.232.133.141
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

Sunday, 24 January 2021 10:45

ΠΟΡΟΙ - ΕΞΟΔΑ

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τις ακόλουθες βασικές πηγές:

α.    Εισφορές μετόχων (αναλύονται κατωτέρω).

β.  Κοινωνικοί πόροι, κρατήσεις τελών / δικαιωμάτων κλπ (κράτηση 4% στις δαπάνες ΠΝ-ΛΣ, έσοδα από λιμενικά και φαρικά τέλη, μετοχικόσημα, έσοδα από ποινικές ρήτρες / εκποιήσεις υλικών).

γ.   Έσοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας.

 

Τα έξοδα του Ταμείου αφορούν σε: 

α.   Δαπάνες μερίσματος, ΒΟΕΑ και βοηθημάτων θανάτου.

β.   Έξοδα διοικήσεως.

γ.   Λοιπές υποχρεώσεις Ταμείου.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΝ

1.    

Πάγιες Μηνιαίες Κρατήσεις:

 

α.

Κράτηση 4% επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος.

β.

Κράτηση 1% επί του συνόλου των αποδοχών/αμοιβών.

  γ.

Κράτηση υπέρ ΝΙΝ 0,5% επί του βασικού μισθού.

2.

Όσοι έχουν τέκνα υπόκεινται σε:

 

α.

Εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου με το 4% του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος κατά τη δήλωση εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο. (Η δήλωση κάθε τέκνου διενεργείται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία γέννησής του).

β.

Μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ σε ποσοστό 3,5% για το 1ο και 2ο παιδί, 3% για το 3ο παιδί και για το 4ο και πέρα 2% επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος του μετόχου.

3.

Λοιπές Κρατήσεις:

 

α.

Μετοχή: καταβολή εφάπαξ ποσού 73,37€ για κάθε νέο μέτοχο του Ταμείου, καθώς και στις περιπτώσεις αλλαγής της κατηγορίας των μετόχων από Υπαξιωματικό σε Σημαιοφόρο, από κατώτερο Αξιωματικό σε ανώτερο και από ανώτερο σε ανώτατο Αξιωματικό.

 

β.

Διαφορά προαγωγής: Γίνεται επί 3μηνο κράτηση της διαφοράς μεταξύ του βασικού μισθού της πραγματικής (βαθμολογικής) ή οικονομικής (μισθολογικής) προαγωγής από τον αντίστοιχο βασικό μισθό του προηγουμένου βαθμού.

 

γ.

Τέλη γάμου (ποσό που καταβάλλεται με την τέλεση γάμου ενός μετόχου) ως εξής:

Κατηγορία μετόχων

Ποσό

Αύξηση ποσού

λόγω προαγωγής

Ναυτοδίοποι  - Επικελευστές

14,67€

----

Αρχικελευστές

29,35€

14,67€

Ανθυπασπιστές

58,69€

29,35€

Κατώτεροι Αξιωματικοί

117,39€

58,69€

Ανώτεροι Αξιωματικοί

176,08€

58,69€

Ανώτατοι Αξιωματικοί

293,47€

117,39€

(*) Παράδειγμα: Ανώτατος Αξιωματικός που νυμφεύθηκε όταν ήταν κατώτερος θα καταβάλλει συνολικά: 117,39 + 58,69 + 117,39 = 293,47€.

 

δ.

Κράτηση 3% στις αποζημιώσεις αλλοδαπής και στις πρόσθετες αμοιβές (καθηγητικά, κ.λ.π.).

       

ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1.   

Πάγιες Μηνιαίες Κρατήσεις Μερίσματος:

 

α.

Κράτηση υπέρ ΝΙΝ 1%

β.

Κράτηση για ΕΑΑΝ 1%

γ.

Κράτηση 5% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ.

δ.

Κράτηση αναγνώρισης ΕΚΟΕΜΝ 3% (για χρόνο ίσο με το χρόνο μετοχικής σχέσης του μετόχου με το ΜΤΝ).

2.

Όσοι έχουν τέκνα υπόκεινται σε:

 

α.

Εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου με το 30% του μηνιαίου μερίσματός τους κατά τη δήλωση εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο. (Η δήλωση κάθε τέκνου διενεργείται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία γέννησής του).

β.

Μηνιαία κράτηση υπέρ ΜΤΝ σε ποσοστό 14% για το 1ο και 2ο παιδί, 12% για το 3ο παιδί και για το 4ο και πέρα 8% επί του μερίσματος που δικαιούνται. (Από 1.7.2012, ο υπολογισμός της εν λόγω κράτησης διενεργείται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1.1.2012 τιμές των μερισμάτων).

3.

Λοιπές κρατήσεις:

 

α.

Τέλη γάμου (ως προβλέπεται για τους εν ενεργεία μετόχους).

 

β.

Μειώσεις μερισμάτων του ν.4093/12 (Εφαρμογή των διατάξεων περί προοδευτικής μείωσης των συντάξεων που υπολογίζεται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

       

* Για τις απαιτούμενες αιτήσεις / δικαιολογητικά που αφορούν στην εγγραφή συζύγου στα μητρώα του Ταμείου (με καταβολή των ανάλογων τελών γάμου) καθώς και για εγγραφή τέκνου στα μητρώα ΜΤΝ/ΒΟΕΑ (με καταβολή του ανάλογου δικαιώματος εγγραφής) παρακαλούμε επιστρέψατε στο «Βασικό Μενού / Αιτήσεις».

===========================================================

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top