Καταβολή Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής ΕΛΧΑΟΣ Τέκνων Θανόντων εν Ενεργεία Στελεχών ΠΝ και ΛΣ

Από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ) ανακοινώνεται ότι σε συνεδρίαση ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής του, εγκρίθηκε η χορήγηση αιτήσεων Ετήσιας Χρηματικής Αρωγής ΕΛΧΑΟΣ Τέκνων Θανόντων εν Ενεργεία στελεχών ΠΝ και ΛΣ, που έχουν λάβει πρωτόκολλο γραμματείας ΕΛΟΑΝ έως και την 18 Ιαν 24 και έχουν προσκομισθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.