Ημερολόγιο

20:30, 22nd October 2018
October 2018
WeekMTWTFSS
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

9.png7.png1.png9.png7.png8.png
Today393
Yesterday314
This week393
This month7528
Total971978

Visitor Info

  • IP: 54.162.133.222
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Monday, 22 October 2018 20:30


Δικαιούχοι βοηθήματος


1. Οι μέτοχοι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας που εξέρχονται από το Στράτευμα δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, κατωτέρω οικείας παραγράφου.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μετόχου, εάν αυτός ήταν έγγαμος, δικαιούνται τις χρηματικές παροχές κατ' ισομοιρία ο άλλος από τους συζύγους, τα γνήσια ή θετά ή με μεταγενέστερο γάμο νομιμοποιηθέντα άγαμα θηλυκά και τα ανήλικα αρσενικά παιδιά του αποβιώσαντος, καθώς και τα ενήλικα αρσενικά, εφ' όσον είναι άγαμα και ανίκανα για οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα συνεπεία ανίατης βλάβης ή πάθησης, η δε ανικανότητά τους αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση της αρμόδιας κατά Κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής.

3. Εάν κανένα από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 δικαιούχα πρόσωπα δεν υπάρχει, δικαιούνται τις χρηματικές παροχές κατ' ισομοιρία τα έγγαμα θηλυκά και τα ενήλικα αρσενικά παιδιά του μετόχου.
4. Εάν ο αποβιώσας μέτοχος ήταν άγαμος, δικαιούνται τις χρηματικές παροχές, κατ' ισομοιρία, οι γονείς, οι άγαμες αδελφές, οι αδελφές που διατελούν σε χηρεία ή διάζευξη, και οι ανήλικοι αδελφοί του αποβιώσαντος, καθώς και οι ενήλικες αδελφοί του εφ' όσον είναι άγαμοι και ανίκανοι για οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα λόγω ανίατης βλάβης ή πάθησης, και εφόσον η ανικανότητά τους αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση της αρμόδιας κατά Κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής.
5. Εάν κανένα από τα ανωτέρω στην παρ. 4 αναφερόμενα πρόσωπα δεν υπάρχει, έχουν δικαίωμα στο ήμισυ των χρηματικών παροχών κατ' ισομοιρία, οι ενήλικες αδελφοί και οι έγγαμες αδελφές του μετόχου.Προϋποθέσεις χορήγησης βοηθήματος


1. Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται όσοι έχουν  δεκαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διακοπή της μετοχικής σχέσης οφείλεται σε σωματική ανικανότητα ή θάνατο, για τις οποίες παρέχεται βοήθημα και χωρίς την προϋπόθεση δεκαετούς συμμετοχής.
2. Όσοι έχουν μικρότερο χρόνο συμμετοχής δικαιούνται να λάβουν πίσω άτοκα τις πάγιες εισφορές που πράγματι κατέβαλαν.
3. Όσοι μέτοχοι παραιτούνται, τίθενται σε απόταξη και όσοι εξέρχονται οριστικώς από το Στράτευμα συνεπεία καταδίκης, με ή χωρίς έκπτωση από τον βαθμό, δικαιούνται βοηθήματος, εφόσον αποκτήσουν δικαίωμα για σύνταξη από το Δημόσιο.
4. Όσοι δεν δικαιούνται σύνταξη, λαμβάνουν πίσω άτοκα από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας τις πάγιες εισφορές που κατέβαλαν πράγματι.
5. Σε περίπτωση απονομής της σύνταξης στην οικογένεια του μετόχου που εξήλθε λόγω καταδίκης, οι χρηματικές παροχές καταβάλλονται στα συνταξιοδοτούμενα μέλη αυτής, κατ' ισομοιρία.
6. Οι χρηματικές παροχές είναι απαιτητές μετά την έξοδο του δικαιούχου από το Στράτευμα και καταβλητέες εντός τριμήνου από την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από αυτόν.
7. Η χορήγηση των χρηματικών παροχών ενεργείται επί τη βάσει απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας μετά από αίτηση των δικαιούχων προσώπων και σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής των οικείων Ειδικών Λογαριασμών (βλ. κατωτ., §§ 9 και 10 του παρόντος άρθρου).
8. Οσοι αποκαθίστανται διοικητικώς με οποιονδήποτε τρόπο δεν δικαιούνται συμπληρωματικού μερίσματος ή εφάπαξ βοηθήματος από τα οικεία Μετοχικά Ταμεία και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας. Γι' αυτούς που επανέρχονται πράγματι στην ενέργεια εξακολουθεί να εφαρμόζεται το άρθρο 11 του παρόντος, όπως ισχύει σήμερα (ά. 20 § 2 ν. 1545/1985). 
9. Εφεδροι εξ Εφεδρείας ή εξ απονομής Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εφ' όσον κατά την έξοδό τους από τη στρατιωτική υπηρεσία αποκτήσουν δικαίωμα στρατιωτικής σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο, δικαιούνται να λάβουν από τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας (ά. 6 ν. 788/ 1978, όπως συμπληρώθηκε με το  ά. 1 ν. 1544/ 1985 ως προς τις εδώ παρ.9 -11 ):
α. Όσοι συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από την ονομασία τους σε Εφέδρους Αξιωματικούς, τις εισφορές, οι οποίες κρατήθηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα από τις αποδοχές τους υπέρ των εν λόγω Ειδικών Λογαριασμών. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί τη βάσει του ισχύοντος ποσοστού κατά την έξοδό τους από τη στρατιωτική υπηρεσία και επί των αποδοχών τις οποίες ελάμβαναν προ της εξόδου τους, και ως εισφορές νοούνται εκείνες επί των οποίων υπολογίζονται οι υπέρ των εν λόγω Ειδικών Λογαριασμών εισφορές.
β. Όσοι συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από την ονομασία τους σε Εφέδρους Αξιωματικούς, το βοήθημα που προβλέπεται για τους λοιπούς μετόχους των εν λόγω Ειδικών Λογαριασμών και υπολογίζεται επί τη βάσει του βαθμού τον οποίο έφεραν προ της εξόδου τους και του χρόνου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τους, χρόνου ο οποίος αρχίζει από την ονομασία τους σε Εφέδρους Αξιωματικούς. Τυχόν κρατήσεις που δεν ενεργήθηκαν από τις αποδοχές τους, κατά τον ανωτέρω χρόνο, υπολογίζονται και καταβάλλονται κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 2 του ν. 788/1978.
10. Όσοι έχουν υπηρεσία Εφέδρου Αξιωματικού σε περισσότερους από ένα Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαιούνται να λάβουν τις παροχές που αναφέρει η παρ. 1 του παρόντος από τον Ειδικό Λογαριασμό του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν προ της συνταξιοδοτήσεώς τους, οι δε εισφορές τούτων που καταβλήθηκαν στον Ειδικό Λογαριασμό άλλου ή άλλων Κλάδων μεταφέρονται άτοκα στον δικαιούχο Ειδικό λογαριασμό.
11. Μόνιμοι από την εφεδρεία αξιωματικοί που κατά την αρχική τους έξοδο δεν έλαβαν εφάπαξ βοήθημα δικαιούνται να λάβουν από τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας το βοήθημα που προβλέπεται για τους λοιπούς μετόχους των εν λόγω Ειδικών Λογαριασμών, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον βαθμό που είχαν κατά την τελική έξοδό τους από τη στρατιωτική υπηρεσία και τον χρόνο της μετοχικής τους σχέσης, εφόσον:
α. Έχουν αθροιστικώς, ως μόνιμοι και μόνιμοι από την εφεδρεία, 25ετή τουλάχιστο συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας.
β. Συνταξιούχοι με οποιοδήποτε τρόπο από το Δημόσιο.
γ. Έχουν παραμείνει συνεχώς 5 τουλάχιστον έτη στην ενεργό στρατιωτική υπηρεσία από την ημερομηνία ανάκλησής τους.
Ο υπολογισμός του χρόνου και η καταβολή των πάγιων μηνιαίων εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο υπηρεσίας που θα αναγνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι θα γίνει με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του παρόντος. Η διάταξη  της εδώ παρ.  11 ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιαν. 1982.
12. Οι χρηματικές παροχές των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καταβάλλονται στους δικαιούχους μετόχους με βάση τα κάτωθι δικαιολογητικά (βλ. για την εδώ παρ. 12 και την επομένη 13, την Απόφαση ΥΠΕΘΑ Φ.872/229159/ 28.9.74, ΦΕΚ Β΄, 962) :
α) Αίτηση του δικαιούχου ή των δικαιούχων.
β) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του μετόχου που εκδίδεται από το 1ο ΕΓ του οικείου Αρχηγείου.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του Δ/τος αποστρατείας ή της διοικητικής πράξης εξόδου του μετόχου από το Στράτευμα.
δ) Αντίγραφο φύλλου διακοπής μισθοδοσίας ή, σε όσες περιπτώσεις δεν εκδίδεται τέτοιο, αναλυτική βεβαίωση αποδοχών, που εκδίδεται από την οικεία Διαχείριση Χρηματικού.
ε) Βεβαίωση της οικείας Διαχείρισης Χρηματικού περί τυχόν οφειλών του μετόχου προς το Δημόσιο, Ταμεία [Ειδικούς λογαριασμούς] και Οργανισμούς, εφόσον οι οφειλές αυτές παρακρατούνται από το εφάπαξ επίδομα.
ζ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, εφόσον απαιτείται τέτοιο κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
η) Γνωμάτευση της αρμόδιας κατά Κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, όπου απαιτείται αυτή.
θ) Προκειμένου για μετόχους του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού απαιτούνται επιπλέον:
(1) Κατάσταση της οικείας Διαχείρισης Χρηματικού περί των κρατήσεων που ενεργήθηκαν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού κατά το έτος της εξόδου.
(2) Βεβαίωση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, ότι ο μέτοχος δεν άφησε οφειλή από καταλογισμό.
ι) Προκειμένου περί μετόχων του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού που προέρχονται από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, απαιτείται ακόμη ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον οι ανωτέρω κατετάγησαν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέχρι 31.5.1974 και πριν από τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον η ακριβής ημερομηνία γέννησής τους δεν εμφαίνεται στο απόσπασμα μητρώου.
13.  Προκειμένου για αποβιώσαντες μετόχους απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά της παρ. 12, πλην εκείνου που αναφέρεται στην παρ. 12γ και επί πλέον τα εξής:
α) Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου και
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αποβιώσαντος, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.Καθορισμός ποσού βοηθήματος


1. Το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας στους εξερχομένους από το Στράτευμα μετόχους τούτων, συνίσταται από το άθροισμα βασικού μισθού, επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, του υψηλότερου ποσού εξομάλυνσης που έχει λάβει ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια της θητείας του, του επιδόματος ειδικής απασχόλησης, καθώς και του επιδόματος ύψους 176 ευρώ μέχρι διοικητικού βαθμού Συντ/χη( και αντιστοίχων βαθμών Π.Ν. και Π.Α.), και από βαθμού Ταξ/χου και άνω, του αντίστοιχου επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης, με τα οποία μισθοδοτείται ο μέτοχος κατά την ημερομηνία εξόδου του, πολλαπλασιαζόμενο (το ανώτερο άθροισμα) επί τον αριθμό των ετών συμμετοχής τούτου στον Ειδικό Λογαριασμό. Για χρόνο μικρότερο του έτους υπολογίζεται ανάλογο ποσοστό. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ μικρότερος του δεκαπενθημέρου δεν υπολογίζεται (πρβλ. Απόφ. ΥΦΕΘΑ Φ. 952.1/ΑΔ 927412/ 4.4.1997).
2. Στον καθορισμό του χορηγούμενου εφάπαξ επιδόματος της παρ. 1 του παρόντος μπορεί με απόφαση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών, που εκδίδεται εφάπαξ και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να συνυπολογίζεται και το επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου (προστέθηκε με το ά. 33 § 2 ν. 2109/1992, καταργήθηκε με το ά. 39 του ν. 3648/2008 και επανήλθε σε ισχύ με το ά. 44 ν. 3731/2008, με έναρξη ισχύος εκείνη του ν. 3648/2008 –για τον υπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης στο υψηλότερο ποσοστό το οποίο έλαβε ο δικαιούχος καθ' όλη τη διάρκεια συμμετοχής του στο Ταμείο, βλ. ά. 2 § 7 ν. 2913/2001).
3. Τα επιδόματα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 ν. 2448/1996 μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό και σε εφάπαξ βοηθήματα των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας μετά από απόφαση των οικείων Διοικουσών Επιτροπών και έγκρισης από τον αρμόδιο Υπουργό, εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες των Ειδικών Λογαριασμών το επιτρέπουν (ά. 3 § 3 ν. 2448/1996).
4. Το βοήθημα τούτο μπορεί να περιορίζεται ανάλογα προς την εκάστοτε οικονομική κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, εγκρινόμενη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων.
5. Η ως άνω απόφαση για μείωση του βοηθήματος πρέπει να εκδίδεται ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αυτή αφορά. .
6. Για μετόχους που αποβιώνουν, φονεύονται ή εξαφανίζονται σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία εν ειρήνη, και δεν έχουν συμπληρώσει εικοσιπενταετή συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας, το κατά τ' ανωτέρω καθοριζόμενο βοήθημα προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α) Για τους έχοντες συμμετοχή μέχρι 15 ετών κατά 30%.
β) Για τους έχοντες συμμετοχή άνω των 15 και μέχρι 20 ετών, κατά 25%.
γ) Για τους έχοντες συμμετοχή άνω των 20 και μέχρι 25 ετών, κατά 20%.
7. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο υπολογιζόμενο βοήθημα, συμπεριλαμβανομένης και της προσαυξήσεως δεν μπορεί να είναι μικρότερο του αντίστοιχου σε δεκαπενταετή συμμετοχή ούτε μεγαλύτερο του αντίστοιχου σε εικοσιπενταετή συμμετοχή. 
8. Για μετόχους οι οποίοι, πριν από τη συμπλήρωση 20ετούς συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό, εξέρχονται από το Στράτευμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή αποβιώνουν όχι σε διατεταγμένη υπηρεσία, το κατά την ανωτέρω παρ. 1 καθοριζόμενο βοήθημα προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α) Για τους έχοντες συμμετοχή μέχρι 10 ετών, κατά 20%.
β) Για τους έχοντες συμμετοχή άνω των 10 και μέχρι 15 ετών, κατά 15%.
γ) Για τους έχοντες συμμετοχή άνω των 15 και μέχρι 20 ετών, κατά 10%.
9. Το βοήθημα που υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης  και της προσαυξήσεως αυτής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο αυτού που αντιστοιχεί σε 10ετή συμμετοχή, ούτε μεγαλύτερο εκείνου που αντιστοιχεί σε 20ετή.
10. Οι μέτοχοι της κατάστασης πολεμικής διαθεσιμότητας Β' Κατηγορίας δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος, που υπολογίζεται επί τη βάσει των ακέραιων αποδοχών του βαθμού τους (ά. 4§ 2 και 5 § 7 ν. 788/1978).Προκαταβολές έναντι εφάπαξ βοηθήματος


1. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας μπορούν να προκαταβάλλουν στους μετόχους τους, που έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που αναλογεί σ' αυτούς κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης, προς τον αποκλειστικό σκοπό, να αποκτήσουν αυτοί στέγη ή να επεκτείνουν ή βελτιώσουν ιδιόκτητη στέγη που υπάρχει ήδη.
2. Το ποσό της προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Ειδικού Λογαριασμού, εγκρινόμενη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και μη δυνάμενη να υπερβεί το 60% του βοηθήματος που δικαιούται ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και αναλόγως της οικονομικής κατάστασης κάθε Ειδικού Λογαριασμού (ά. 2 § 5 ν. 2913/2001- σύμφωνα με την Απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 952.1/925095/ 8.1.2002, η χορηγούμενη προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος ορίζεται σε ποσοστό 60 %, με έναρξη ισχύος από ημερομηνία έκδοσης του ν. 2913/ 2001, ήτοι από 25.3.2001).
3. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση χορήγησης της προκαταβολής.
4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη προκαταβολή βοηθήματος είναι έντοκη. Το σχετικό επιτόκιο βάσει της απόφασης 153/2-7-2003 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο:
α. Από το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων και
β. Από το επιτόκιο των 3ετων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για τις λοιπές χορηγήσεις.
Για τον καθορισμό του επιτοκίου θα λαμβάνεται υπόψη το μέσο σταθμικό επιτόκιο που διαμορφώνεται κατά την τελευταία, πριν την χορήγηση του δανείου, δημοπρασία αρχικής έκδοσης ή επανέκδοσης ομολόγων του Δημοσίου σταθερού επιτοκίου με αντίστοιχη διάρκεια, το οποίο αναφέρεται στη εκάστοτε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
5. Με την Φ.872/229160/28-09-74 απόφαση ΥΠΕΘΑ εγκρίθηκαν οι αποφάσεις των Δ.Σ. των Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας για τον καθορισμό της προκαταβολής έναντι του εφάπαξ βοηθήματος στους δικαιούμενους μετόχους αυτών, για την απόκτηση στέγης καθώς και για την , επέκταση ή βελτίωση υφισταμένης ιδιόκτητης στέγης.
6. Στην έννοια της ιδιόκτητης στέγης περιλαμβάνεται και η προικώα στέγη
7. Το ποσό της προκαταβολής που καθορίζεται στην παρ. 2 δεν μπορεί να είναι ανώτερο αυτού που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των υφιστάμενων στεγαστικών αναγκών του αιτούντος.
8. Η χορήγηση των προκαταβολών της παρ. 2 μπορεί ν' αναστέλλεται προσωρινά με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής σε περίπτωση ταμειακών δυσχερειών και μέχρις ότου αυτές αρθούν.
9. Η σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση της προκαταβολής καθορίζεται από τον χρόνο υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών.
10. Τα δικαιολογητικά καταβολής της προκαταβολής που αναφέρεται στην παρ. 5 καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.
γ) Ταμειακή Βεβαίωση αποδοχών.
δ) Υπεύθυνη δήλωση συντεταγμένη κατά τις διατάξεις του ά. 8 ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες επέκτασης ή βελτίωσης της ιδιόκτητης οικίας που θα εκτελεσθούν και το ύψος της δαπάνης των αντίστοιχων εργασιών.
ε) Έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του ΑΟΟΑ, μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εμπλέκεται ο ΑΟΟΑ για τη χορήγηση της αιτουμένης προκαταβολής
στ)  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.
ζ) Σε περίπτωση αγοράς έτοιμης οικίας, αντίγραφο του συμβολαίου ή προσυμφώνου, από το οποίο να προκύπτει το οφειλόμενο ποσό του τιμήματος για την κάλυψη του οποίου ζητείται η χορήγηση της προκαταβολής.
11.    Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοηθείας διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου της ακριβείας των όσων αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 10 περ. δ'. (Οι εδώ παρ. 5 επ. διαμορφώθηκαν με βάση την Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας Φ. 872/229160/1974, ΦΕΚ Β' 962, όπως ισχύει μετά από τροποποιήσεις, όπως προαναφέρθηκε, το 1976 και  το 1983 για την ήδη αριθμούμενη § 9, και το 1976 (ΦΕΚ Β' 746) και το 1978 (ΦΕΚ Β' 245) για την ήδη αριθμούμενη § 10, εδ. δ', ε' και στ').

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top