Ημερολόγιο

20:29, 22nd October 2018
October 2018
WeekMTWTFSS
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

9.png7.png1.png9.png7.png7.png
Today392
Yesterday314
This week392
This month7527
Total971977

Visitor Info

  • IP: 54.162.133.222
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

Monday, 22 October 2018 20:29


Καθορισμός ποσού βοηθήματος


1. Το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας στους εξερχομένους από το Στράτευμα μετόχους τούτων, συνίσταται από το άθροισμα βασικού μισθού, επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, του υψηλότερου ποσού εξομάλυνσης που έχει λάβει ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια της θητείας του, του επιδόματος ειδικής απασχόλησης, καθώς και του επιδόματος ύψους 176 ευρώ μέχρι διοικητικού βαθμού Συντ/χη( και αντιστοίχων βαθμών Π.Ν. και Π.Α.), και από βαθμού Ταξ/χου και άνω, του αντίστοιχου επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης, με τα οποία μισθοδοτείται ο μέτοχος κατά την ημερομηνία εξόδου του, πολλαπλασιαζόμενο (το ανώτερο άθροισμα) επί τον αριθμό των ετών συμμετοχής τούτου στον Ειδικό Λογαριασμό. Για χρόνο μικρότερο του έτους υπολογίζεται ανάλογο ποσοστό. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ μικρότερος του δεκαπενθημέρου δεν υπολογίζεται (πρβλ. Απόφ. ΥΦΕΘΑ Φ. 952.1/ΑΔ 927412/ 4.4.1997).
2. Στον καθορισμό του χορηγούμενου εφάπαξ επιδόματος της παρ. 1 του παρόντος μπορεί με απόφαση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών, που εκδίδεται εφάπαξ και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να συνυπολογίζεται και το επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου (προστέθηκε με το ά. 33 § 2 ν. 2109/1992, καταργήθηκε με το ά. 39 του ν. 3648/2008 και επανήλθε σε ισχύ με το ά. 44 ν. 3731/2008, με έναρξη ισχύος εκείνη του ν. 3648/2008 –για τον υπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης στο υψηλότερο ποσοστό το οποίο έλαβε ο δικαιούχος καθ' όλη τη διάρκεια συμμετοχής του στο Ταμείο, βλ. ά. 2 § 7 ν. 2913/2001).
3. Τα επιδόματα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 ν. 2448/1996 μπορεί να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό και σε εφάπαξ βοηθήματα των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας μετά από απόφαση των οικείων Διοικουσών Επιτροπών και έγκρισης από τον αρμόδιο Υπουργό, εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες των Ειδικών Λογαριασμών το επιτρέπουν (ά. 3 § 3 ν. 2448/1996).
4. Το βοήθημα τούτο μπορεί να περιορίζεται ανάλογα προς την εκάστοτε οικονομική κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, εγκρινόμενη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων.
5. Η ως άνω απόφαση για μείωση του βοηθήματος πρέπει να εκδίδεται ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αυτή αφορά. .
6. Για μετόχους που αποβιώνουν, φονεύονται ή εξαφανίζονται σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία εν ειρήνη, και δεν έχουν συμπληρώσει εικοσιπενταετή συμμετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας, το κατά τ' ανωτέρω καθοριζόμενο βοήθημα προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α) Για τους έχοντες συμμετοχή μέχρι 15 ετών κατά 30%.
β) Για τους έχοντες συμμετοχή άνω των 15 και μέχρι 20 ετών, κατά 25%.
γ) Για τους έχοντες συμμετοχή άνω των 20 και μέχρι 25 ετών, κατά 20%.
7. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο υπολογιζόμενο βοήθημα, συμπεριλαμβανομένης και της προσαυξήσεως δεν μπορεί να είναι μικρότερο του αντίστοιχου σε δεκαπενταετή συμμετοχή ούτε μεγαλύτερο του αντίστοιχου σε εικοσιπενταετή συμμετοχή. 
8. Για μετόχους οι οποίοι, πριν από τη συμπλήρωση 20ετούς συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό, εξέρχονται από το Στράτευμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή αποβιώνουν όχι σε διατεταγμένη υπηρεσία, το κατά την ανωτέρω παρ. 1 καθοριζόμενο βοήθημα προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α) Για τους έχοντες συμμετοχή μέχρι 10 ετών, κατά 20%.
β) Για τους έχοντες συμμετοχή άνω των 10 και μέχρι 15 ετών, κατά 15%.
γ) Για τους έχοντες συμμετοχή άνω των 15 και μέχρι 20 ετών, κατά 10%.
9. Το βοήθημα που υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης  και της προσαυξήσεως αυτής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο αυτού που αντιστοιχεί σε 10ετή συμμετοχή, ούτε μεγαλύτερο εκείνου που αντιστοιχεί σε 20ετή.
10. Οι μέτοχοι της κατάστασης πολεμικής διαθεσιμότητας Β' Κατηγορίας δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος, που υπολογίζεται επί τη βάσει των ακέραιων αποδοχών του βαθμού τους (ά. 4§ 2 και 5 § 7 ν. 788/1978).

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top