Ημερολόγιο

01:11, 20th March 2019
March 2019
WeekMTWTFSS
09123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png0.png2.png5.png0.png1.png9.png
Today4
Yesterday346
This week766
This month6705
Total1025019

Visitor Info

  • IP: 107.20.10.203
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Wednesday, 20 March 2019 00:11


Διοικητικό Συμβούλιο (ήδη: Διοικούσα Επιτροπή)

1. Η διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού του πρώην Ταμείου Αλληλοβοηθείας ασκείται από εξαμελή εκ των μετόχων Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού,που αποτελείται από:
α. Ένα ανώτατο αξιωματικό εν ενεργεία (Μαχίμου), ως προέδρου.
β. Ένα ανώτατο αξιωματικό εν ενεργεία
γ. Τέσσερις ανωτάτους ή ανωτέρους αξιωματικούς εν ενεργεία εκ των οποίων ένας οπωσδήποτε του Οικονομικού Σώματος, για τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.
Τα  μέλη της Επιτροπής αυτής διορίζεται με απόφαση Υπουργού Εθνικής Αμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, με τριετή θητεία, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού μετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη προερχόμενα από το Λιμενικό Σώμα.


Αρμοδιότητες Διοικούσας Επιτροπής


Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τη διοίκηση του Ειδικού Λογαριασμού και έχει την εξουσία να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ειδικού Λογαριασμού, εκτός των περιπτώσεων εκείνων, για τις οποίες, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.
Ειδικότερα αποφασίζει:
α) Την πραγματοποίηση κάθε είδους δαπανών εις βάρος του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού.
β) Την έγκριση των παροχών που χορηγούνται στους εξερχόμενους μετόχους, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
γ) Την προμήθεια κάθε είδους υλικών.
δ) Την εκτέλεση εργασιών κατασκευής, επισκευής και  συντήρησης των κτιρίων του.
ε) Την εκποίηση άχρηστου ή ακατάλληλου υλικού.
ζ) Την εκμίσθωση των ακινήτων του Ειδικού Λογαριασμού.
η) Την επιστροφή ων αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τον Ειδικό Λογαριασμό, καθώς και για υποθέσεις συμβιβασμού, άφεσης χρέος, αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς.
θ) Την παραγωγική διάθεση ή επένδυση της περιουσίας του Ειδικού Λογαριασμού.
ι) Τη σύναψη δανείου προς εκπλήρωση των σκοπών του Ειδικού Λογαριασμού.


Αναθεώρηση αποφάσεων Διοικούσας Επιτροπής


1.    Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας για έγκριση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος ή  επιστροφής μηνιαίων εισφορών υπόκεινται σε αναθεώρηση. Σε αυτήν δικαιούνται:
α) Ο δικαιούχος, μέσα σε εξάμηνη προθεσμία από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής απόφασης
β) Ο Διευθυντής του Ειδικού Λογαριασμού και κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής μέσα στην ίδια προθεσμία από ην ημερομηνία λήψης της απόφασης.
2.    Κατά την αναθεώρηση η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει σε ολομέλεια.
3.    Τα τυχόν, έπειτα από αναθεώρηση, ποσά που πρέπει να επιστραφούν στον Ειδικό Λογαριασμό εισπράττονται άτοκα σε μία ή περισσότερες δόσεις, καθοριζόμενες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, κατά τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
4.    Στους δικαιούχους ή τους κληρονόμους τους τα ποσά των βοηθημάτων και εισφορών τα οποία τους ανήκουν δυνάμει της μεταγενέστερης απόφασης, αποδίδονται άτοκα.


Άρθρο 5 (ά. 5 ν.δ. 398/1974, όπως ισχύει ιδίως μετά την τροποπ. από ά. 30 παρ. 2 ν. 3648/2008 )

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top