Ημερολόγιο

20:30, 22nd October 2018
October 2018
WeekMTWTFSS
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

9.png7.png1.png9.png7.png8.png
Today393
Yesterday314
This week393
This month7528
Total971978

Visitor Info

  • IP: 54.162.133.222
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Monday, 22 October 2018 20:30Μέτοχοι


1. Μέτοχοι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας είναι υποχρεωτικά:
α) Οι εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί των αντίστοιχων Κλάδων.
β) Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας, όσοι προέρχονται εκ μονίμων, των αντίστοιχων Κλάδων (ά. 1§ 4 ν. 788/1978).
2. Οι εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι υποχρεωτικά μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού.
3. Οι εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος,  είναι υποχρεωτικά μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.
4. Οι Αξιωματικοί Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιμότητας καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού, αναλόγως των ετών της πραγματικής αυτών υπηρεσίας(ά. 9 παρ. 2 ν. 324/ 1976). Οι διατάξεις του ά. 6 ν. 2838/2000, κατά τις οποίες (παρ. 8) οι προβλεπόμενες εκεί προαγωγές δεν λαμβάνονται υπόψη ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εν γένει για τα Μετοχικά και Επικουρικά Ταμεία, καθώς και τα Ταμεία Πρόνοιας και τα Ταμεία (ήδη: Ειδικούς Λογαριασμούς) Αλληλοβοηθείας, ισχύουν και για τους Αξιωματικούς Ειδικής Μονιμότητας, οι οποίοι υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις ως χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων και συμπληρώνουν 17 έτη πραγματικής υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις του ά. 4 παρ. 1 ν. 324/ 1976  και ά. 9 παρ. 6 ν. 2984 2002).
5. Καθίστανται μέτοχοι των οικείων Μετοχικών Ταμείων και του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Αξιωματικών, έχοντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μονίμων Αξιωματικών, οι αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας μέχρι 42 ετών στους οποίους έχει απονεμηθεί ο βαθμός του Εφέδρου Υπολοχαγού ή αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων  διότι καταλαμβάνουν μια από τις οκτώ πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό κανονικό άθλημα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Το ίδιο ισχύει και για τους αθλητές και τις αθλήτριες που έχουν κατακτήσει ή πρόκειται να κατακτήσουν πρώτη παγκόσμια νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών σε ατόμικο άθλημα και τους απονέμεται ο βαθμός του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ε.Δ. (ά. 23 ν. 2109/ 1992 όπως τροποποιήθηκε με το α.10 ν.2448/1996)).
6. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες από την κατάταξή τους υπάγονται στο Δημόσιο τόσο για την υγειονομική τους περίθαλψη όσο και για τον κλάδο σύνταξης και καθίστανται μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Δημόσιο ως εργοδότης και οι ασφαλισμένοι υπόκεινται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας θεμελιώνεται μετά τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας (ά. 11 ν. 2936/ 2001). Το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας, θεμελιώνεται μετά τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας. Έξοδος εκ των τάξεων του στρατεύματος πριν τα 25 έτη για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων λόγω υγείας ή θανάτου, τους αποστερεί το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος, επιστρέφονται δε οι κρατήσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους λοιπούς μετόχους. Για μετόχους που έχουν αποβιώσει, φονευθεί ή εξαφανιστεί σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε περίοδο ειρήνης, καθώς και στους εξερχόμενους από το στράτευμα λόγω σωματικής ικανότητας ή θανάτου σε μη διατεταγμένη υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.Δ. 398/1974   (ά. 11 παρ. 1  ν. 2936/ 2001. )7. Όσοι ονομάσθηκαν Λιμενοφύλακες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3079/ 2002 καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού/ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει με τη δημοσίευση του ν. 3490/2006 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν παρέχεται δικαίωμα αναγνώρισης προγενέστερης υπηρεσίας που διανύθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (ά. 13 παρ. 1 ν. 3490/2006 – πρβλ. και Κώδικα του Προσωπικού Λικού Σώματος:ν. 3079/2002).
8.  Οι μη μονιμοποιηθέντες εθελοντές και εθελόντριες του ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) και οι εθελόντριες του Ν.705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄) καθίστανται από την κατάταξή τους στις ΕΔ μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των ΕΔ. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στις ΕΔ μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου (25-07-2001) αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Ταμείων αυτών.
9.   Οι εθελοντές και οι εθελόντριες μακράς θητείας του Ν 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄), που είχαν καταταγεί στις ΕΔ μέχρι την 31-12-1992, καθίστανται από την μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων των κλάδων των ΕΔ, χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι την δημοσίευση του νόμου αυτού, αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους.(Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001 αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυε με την ανωτέρω παράγραφο).
10. Οι εθελοντές και οι εθελόντριες του Ν 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄), που είχαν καταταγεί στις ΕΔ μετά την 01-01-1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και Ταμείων Αλληλοβοηθείας των κλάδων των ΕΔ. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου , αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως ΕΠΥ.    

Άρθρο 9 (ά. 9 ν.δ. 398/1974, όπως ισχύει)


 


Έναρξη - Λήξη Μετοχικής Σχέσης


1. Η μετοχική σχέση αρχίζει από την κατάταξη των μετόχων που αναφέρονται στο άρθρο 8 ως μονίμων στελεχών, οπότε αρχίζει η υποχρέωσή τους προς καταβολή προς τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας της κατά νόμο πάγιας εισφοράς, λήγει, δε, από την οριστική έξοδό τους από τις τάξεις του Στρατεύματος, οπότε και παύει η λόγω εισφοράς ενεργούμενη κράτηση.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λογίζεται, η μεν είσοδος στο Στράτευμα ότι έχει γίνει την πρώτη ημέρα, η δε έξοδος εκ του Στρατεύματος την τελευταία ημέρα του μήνα, κατά τον οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντιστοίχως, η οικεία διοικητική πράξη. Για τους αποστρατευόμενους λόγω υποβολής υποψηφιότητας σε δημοτικές, νομαρχιακές, βουλευτικές και ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές, η έξοδος από το στράτευμα λογίζεται αυτοδικαίως ότι πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής υποψηφιότητας στα αρμόδια Δικαστήρια (ά. 19 § 2 ν. 2936/2001).
3. Ειδικά για τους αποστρατευόμενους λόγω ορίου ηλικίας, καθώς και για Αξιωματικούς της πολεμικής διαθεσιμότητας, που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, η έξοδος λογίζεται ότι έχει γίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο συμπληρώνεται το όριο τούτο.
4. Για τους μετόχους που αποβιώνουν, η μετοχική σχέση παύει από την επομένη της ημερομηνίας του θανάτου.

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top