Ημερολόγιο

06:51, 14th November 2018
November 2018
WeekMTWTFSS
441234
45567891011
4612131415161718
4719202122232425
482627282930

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

9.png8.png1.png0.png3.png6.png
Today58
Yesterday479
This week980
This month5176
Total981036

Visitor Info

  • IP: 54.234.13.175
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Wednesday, 14 November 2018 05:51


Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών-ΕΛΧΑΟΣ  


1. Ο Ειδικός Λογαριασμός που συστάθηκε με το ν.δ. 679/1970 σε καθένα από τα υφιστάμενα Ταμεία Αλληλοβοηθείας των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων διατηρείται μετονομαζόμενος σε "Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών".
2. Μέτοχοι του Λογαριασμού τούτου είναι, υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Σκοπός του Λογαριασμού είναι η παροχή εφάπαξ χρηματικής αρωγής στους κατά
4. Μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ναυτικού του ν. 354/1976 (ΦΕΚ 148 Α) είναι υποχρεωτικά και οι στρατιωτικοί του Λιμενικού Σώματος, δικαιούχοι δε της προβλεπόμενης, κατ' άρθρο 3 του νόμου 2913/2001, εφάπαξ χρηματικής αρωγής είναι και οι οικογένειες των Στρατιωτικών του Λιμενικού Σώματος (ά. 4 ν. 2913/2001)
5. Ο Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων που συστήθηκε με το Ν.Δ. 679/70 και διατηρήθηκε δυνάμει του αρθρ. 1 του Νόμου 354/76 οργανώνεται και λειτουργεί σε κάθε Ταμείο (ήδη: Ειδικό Λογαριασμό) Αλληλοβοήθειας των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ως ανεξάρτητος Ειδικός Λογαριασμός (οι παρ. 6 - 8 του παρόντος θεσμοθετήθηκαν με την Απόφαση ΥΠΕΘΑ Φ. 870/220668/20.01.1977, ΦΕΚ Β' 77).
6. Η Λογιστική εν γένει τήρηση, παρακολούθηση και διαχείριση του Λογαριασμού ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για κάθε Ειδικό
Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας.
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση και εν γένει χρησιμοποίηση κεφαλαίων του ειδικού τούτου Λογαριασμού προς εξυπηρέτηση αναγκών εκτός του σκοπού για τον οποίο συστήθηκε αυτός.
Τα διαθέσιμα κεφάλαια κάθε Λογαριασμού κατατίθενται εντόκως στη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος. Οι οικονομικοί έλεγχοι που ενεργούνται εκάστοτε επί των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας περιλαμβάνουν και τον ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής.
Τα έσοδα και έξοδα του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάμεων που προϋπολογίζονται κάθε έτος θα εμφανίζονται χωριστά στον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία σύνταξης αυτού.
Για την αναλυτική παρακολούθηση των κεφαλαίων του Ειδικού Λογαριασμού από κάθε Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας θα τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο θα καταχωρούνται κατά χρονολογική τάξη τα έσοδα και τα έξοδα του ως άνω λογαριασμού.
Το βιβλίο αυτό θα κλείνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, το δε υπόλοιπο μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος. Το υπόλοιπο του ως άνω βιβλίου θα αποτελεί το χρηματικό υπόλοιπο του Ειδικού Λογαριασμού.
7. Η κράτηση 3 τοις χιλίοις επί του βασικού μισθού των μετόχων που προβλέπεται από το άρθρο 2 του Νόμου 354/1976 θα αποδίδεται στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας (ήδη: Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας)  για τον Ειδικό Λογαριασμό, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία καθώς και οι λοιποί πόροι από εισφορές του Ειδικού Λογαριασμού. Το ποσό της κράτησης θα στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.  
Η κατά τα ανωτέρω κράτηση ενεργείται κατά την κρίση των Αρχηγείων Κλάδων κατά μήνα ή κατά εξάμηνο και αποδίδεται στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας, χωριστά.

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top