Ημερολόγιο

10:54, 27th March 2023
March 2023
WeekMTWTFSS
0912345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031

Μέτεο

Γνωμικά

 

Συνδεδεμένοι

2.png0.png4.png6.png1.png9.png7.png
Today626
Yesterday1341
This week626
This month36670
Total2046197

Visitor Info

 • IP: 18.206.92.240
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

7
Online

Monday, 27 March 2023 10:54
   mtn           pn              limeniko          

Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ)

1.    Σύσταση-Λειτουργία-Σκοπός.

Ο Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ. συστάθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 354/76 και την Φ.870/220668/20-1-77 απόφαση του κ. Υ.ΕΘ.Α., στον Ε.ΛΟ.Α.Ν., ως ανεξάρτητος Ειδικός Λογαριασμός.

Σκοπός του λογαριασμού είναι η εφάπαξ χρηματική αρωγή στις οικογένειες των στρατιωτικών που φονεύονται, πεθαίνουν ή εξαφανίζονται σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία, σε καιρό ειρήνης και εφόσον δε δικαιούνται πολεμικής σύνταξης.

2.    Χορήγηση Βοηθήματος θανάτου.

Το ύψος της χορηγούμενης εφάπαξ χρηματικής αρωγής θανάτου εξαρτάται :

α. Από τις συνθήκες θανάτου του στρατιωτικού, εάν δηλαδή φονεύθηκε, απεβίωσε ή εξαφανίσθηκε σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία (βάσει πορίσματος Ε.Δ.Ε.).

β. Από το βαθμό που έφερε ο στρατιωτικός κατά την ημέρα του θανάτου ή της εξαφάνισής του.

Από 01/01/2005 και μετά, τα ποσά που ισχύουν για κάθε κατηγορία και βαθμό των στρατιωτικών, είναι:

α/α  

Διοικητικός Βαθμός Θανόντος Στρατιωτικού

Ποσό Χρηματικής Αρωγής για Θανόντες σε Διατεταγμένη Υπηρεσία

Ποσό Χρηματικής Αρωγής για Θανόντες σε Μη Διατεταγμένη Υπηρεσία

1.

Οικογένειες Ανωτάτων Αξιωματικών

18.994,00 €

13.507,00 €

2.

Οικογένειες Ανώτερων Αξιωματικών

17.809,00 €

12.457,00 €

3.

Οικογένειες Κατώτερων Αξιωματικών

15.408,00 €

10.372,00 €

4.

Οικογένειες Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών και Μαθητών Παραγωγικών Σχολών-Στρατευσίμων

13.057,00 €

  8.321,00 €

 3.    Χορήγηση Ετήσιου Βοηθήματος στα τέκνα.

Η εν λόγω χρηματική αρωγή χορηγείται σε κάθε ανήλικο τέκνο καθώς και σε κάθε ενήλικο άγαμο, μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον το τελευταίο αποδεδειγμένα φοιτά σε οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Με τη Φ.952/2/18465/Σ.2835/20-02-2018 Κοινή Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 250) καθορίστηκε η χορήγηση ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στα ορφανά τέκνα θανόντων στρατιωτικών από τον ειδικό λογαριασμό Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ., η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €). 

4.    Διενεργούμενες Κρατήσεις υπέρ ΕΛΧΑΟΣ

Όλοι οι μέτοχοι υποχρεούνται στην κράτηση 0,1% επί του Βασικού Μισθού αντιστοίχου Μισθολογικού Κλιμακίου από 01/01/2017 (Ν. 354/1976 ΦΕΚ Α' 148/18-06-1976, άρθρο 2- Κρατήσεις υπέρ Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ. και ΥΑ Φ. 952/6/32024/Σ.6454, ΦΕΚ Β’1485/30-04-2018).

 5.    Δικαιολογητικά απονομής χρηματικών αρωγών βοηθημάτων ΕΛΧΑΟΣ

α.     Εφ’ άπαξ χρηματική αρωγή θανάτου:

 • Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης (Μενού ‘’Αιτήσεις/ Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ./ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΧΑΟΣ (pdf)’’).
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων συγγενών.
 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (Πρώτος Δικαιούχος- Τράπεζα/ΙΒΑΝ).
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ αιτούντος.
 • Βεβαίωση Πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο θανών στρατιωτικός δεν εμπίπτει στις διατάξεις απονομής πολεμικής συντάξεως στα μέλη της οικογενείας του (Μενού ‘’Αιτήσεις/ Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ./ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 - ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΛΧΑΟΣ (pdf)’’)
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας ‘’Για Είσπραξη Χρημάτων από Φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης’’).

β.     Ετήσια χρηματική αρωγή στα τέκνα:

 • Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης (Μενού ‘’Αιτήσεις/ Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ./ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΛΧΑΟΣ (pdf)’’).
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Βεβαίωση Φοίτησης ακαδημαϊκού έτους χορήγησης ετήσιου βοηθήματος Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ., σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (προκειμένου για τέκνα άνω των 18 ετών).
 • Βεβαίωση στρατολογικού γραφείου σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι στρατεύσιμος.
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ αιτούντος.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (Πρώτος Δικαιούχος- Τράπεζα/ΙΒΑΝ).

*** Προκειμένου για ανήλικα τέκνα η αίτηση κατατίθεται από τον ασκών την γονική μέριμνα ενώ για ενήλικα τέκνα η αίτηση κατατίθεται από τον δικαιούχο.

*** Η ετήσια χρηματική αρωγή ΕΛΧΑΟΣ καταβάλλεται σε τέκνα ηλικίας μέχρι 25 ετών.

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

announcement new 3 apostrateia

announcement new 3 energeia

announcement new 3 merismata

top