Ημερολόγιο

07:52, 21st October 2018
October 2018
WeekMTWTFSS
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

9.png7.png1.png3.png5.png2.png
Today81
Yesterday238
This week2213
This month6902
Total971352

Visitor Info

  • IP: 54.161.77.30
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

Sunday, 21 October 2018 07:52


19. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ως άνω χορήγηση είναι τα κάτωθι (Απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 227863/13.09.1978, ΦΕΚ Β' 839 και Απόφ. ΥΠΕΘΑ Φ. 950/8/28524 Σχ. 97/15.2.2002, ΦΕΚ Β΄, 250):


α. Αίτηση του δικαιούχου σε περίπτωση που αυτός είναι ενήλικος.
β. Αίτηση μητέρας ή πλησιέστερου συγγενή, σε περίπτωση αποβίωσης της πρώτης όταν το παιδί είναι ανήλικο.
γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ. Βεβαίωση φοίτησης σε οποιασδήποτε βαθμίδας, εκπαιδευτικό ί¬δρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον το τέκνο είναι ενήλικο.
ε. Βεβαίωση Στρατολογικού Γραφείου, σε περίπτωση που ο δικαιού¬χος είναι κληρωτός.
στ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων) σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ενήλικος ή εφόσον αυτό απαιτείται.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ορφανός από μητέρα, το ποσό της χρηματικής αρωγής θα χορηγείται στον πλησιέστερο συγγενή που έχει την επιμέλεια, με προσκόμιση των στοιχείων που την αποδεικνύουν.


20.   Η ανωτέρω χρηματική αρωγή θα καταβάλλεται στα  δικαιούχα τέκνα μέχρι της ηλικίας των είκοσι πέντε (25) ετών.
21. Ο λογαριασμός που συνιστάται με το άρθρο 7 του Ν. 788/1978 (Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Ιπταμένων Αλεξιπτωτιστών κ.λπ.) λειτουργεί σε κάθε Ταμείο [ήδη: Ειδικό Λογαριασμό] Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας ως ανεξάρτητος λογαριασμός (οι παρ. 21 και 22 του παρόντος θεσμοθετήθηκαν με την Απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 872/227935/13.09.1978)
Η λογιστική εν γένει τήρηση και παρακολούθηση του ανωτέρω λογαριασμού ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις σε κάθε Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας.
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπον διάθεση και εν γένει χρησιμοποίηση Κεφαλαίων του ειδικού ως άνω λογαρια¬σμού προς ικανοποίηση αναγκών κειμένων εκτός του σκοπού για τον οποίο αυτός δημιουργήθηκε.
Τα διαθέσιμα Κεφάλαια κάθε ειδικού λογαριασμού κατατίθενται εντόκως στη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος.


22. Η καταβολή στους δικαιούχους της εφάπαξ χρηματικής αρωγής ενεργείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του αρμοδίου Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας επί τη βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών:


α.    Αίτηση του δικαιούχου.
β.    Ληξιαρχική πράξης θανάτου του ασφαλισμένου στρα¬τιωτικού.
γ.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφονται οι πλησιέστεροι συγγενείς του αποβιώσαντος ή εξαφανισθέντος στρατιωτικού, ο βαθμός συγγένειας, εάν τα παιδιά είναι έγγαμα ή άγαμα, καθώς και το έτος γέννησης των άγαμων αρρένων παιδιών και αδελφών.
δ. Γνωμάτευση της κατά Κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, προκειμένου περί ανίκανων και άγαμων ενήλικων αρ¬ρένων παιδιών και αδελφών.
ε.  Βεβαίωση του οικείου Ε.Γ. εκάστου Γενικού Επιτελείου, στηριζόμενη σε ένορκη ποοανάκριση, ότι ο αποβιώσας ή εξαφανισθείς στρατιωτικός τελούσε σε διατεταγμένη πτήση,  πτώση με αλεξίπτωτο ή κατάδυση.
στ.    Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Χρηματικού ή της ΔΟΙ του οικείου Γενικού Επιτελείου περί του ύψους του μεγαλύτερου συντελεστή πτητικού Επιδόματος της Β' ή Δ' κατά περί¬πτωση, κατηγορίας ιπταμένων.
ζ.    Επικυρωμένο αντίγραφο αμετάκλητης απόφασης περί αφάνειας, μόνο για την περίπτωση των εξαφανιζόμενων.
η.    Εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.
23. Η κράτηση υπέρ του Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Ιπταμένων, Αλεξιπτωτιστών, Υποβρυχίων Καταστροφέων και πληρωμάτων υποβρυχίων καθορίζεται σε ποσοστό δύο επί τοις εκατόν (2%) επί των επιδομάτων πτητικού, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικού και υποβρυχίων καταστροφέων (Απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 227863/13.09.1978, ΦΕΚ Β' 839).
24. Η εφάπαξ χρηματική αρωγή που χορηγείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Ιπτάμενων Αξιωματικών του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΛΧΑΟΙΑ/ΜΤΝ) στις δικαιούχες οικογένειες των σε καιρό ειρήνης και σε διατεταγμένη πτήση, πτώση με αλεξίπτωτο ή κατάδυση,  φονευομένων, θνησκόντων ή εξαφανιζόμενων Ιπτάμενων Αλεξεπτωτιστών, Υποβρυχίων Καταστροφέων και Πληρωμάτων Υποβρυχίων των Ε.Δ., αυξάνεται κατά 50% (Αποφάση ΥΠΕΘΑ  Φ. 952.18/05/σ.58548//11.7.2005).

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top