Ημερολόγιο

20:00, 22nd March 2023
March 2023
WeekMTWTFSS
0912345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031

Μέτεο

Γνωμικά

 

Συνδεδεμένοι

2.png0.png3.png9.png7.png1.png2.png
Today1368
Yesterday1615
This week4787
This month30185
Total2039712

Visitor Info

 • IP: 3.238.253.163
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

12
Online

Wednesday, 22 March 2023 19:00
   mtn           pn              limeniko         

Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Ιπταμένων, Αλεξιπτωτιστών, Υποβρυχίων Καταστροφέων και Πληρώματα Υποβρυχίων (ΕΛΧΑΟΙΑ)

1.    Σύσταση-Λειτουργία-Σκοπός.

Ο Ε.Λ.Χ.Α.ΟΙ.Α. συστάθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 788/78 και την Φ.872/227863/13-9-78 απόφαση Υ.ΕΘ.Α., στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας των Ε.Δ., ως ανεξάρτητος λογαριασμός.

Σκοπός του λογαριασμού είναι η εφάπαξ χρηματική αρωγή στις οικογένειες των φονευμένων, θνησκόντων ή εξαφανιζομένων σε διατεταγμένη πτήση, πτώση ή κατάδυση, ιπταμένων, αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και πληρωμάτων υποβρυχίων.

2.    Χορήγηση Βοηθήματος θανάτου.

Το ύψος της χρηματικής αρωγής υπολογίζεται, για μεν τις οικογένειες των χειριστών, στο καταβαλλόμενο ανώτερο πτητικό επίδομα Β1΄ κατηγορίας, για δε τις οικογένειες των λοιπών ιπταμένων (πληρωμάτων), των αλεξιπτωτιστών, των υποβρυχίων καταστροφέων και των πληρωμάτων υποβρυχίων, στο ανώτερο πτητικό επίδομα Δ1΄ κατηγορίας. Αυτό ανέρχεται σε:

α. Έξι (6) πτητικά εξάμηνα για τη σύζυγο.

β. Έξι (6) πτητικά εξάμηνα για κάθε παιδί.

γ. Έξι (6) πτητικά εξάμηνα για την πατρική οικογένεια.

Σύμφωνα με την ΥΑ 58548 ΦΕΚ Β' 1108/04-08-2005 απόφαση ΥΦ.ΕΘ.Α. το ποσό της εφάπαξ χρηματικής αρωγής που προκύπτει, αυξάνεται από 01-01-2005 κατά ποσοστό 50% ανάλογα με την κατηγορία Β΄ ή Δ΄.

3.    Χορήγηση Ετήσιου Βοηθήματος στα τέκνα.

Το ύψος της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης έχει καθορισθεί στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) (ΥΑ Φ.952/8/37959/Σ.8029/24-05-2018 ΦΕΚ Β’ 1870) για κάθε ανήλικο τέκνο μέχρι την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον το τελευταίο φοιτά σε οποιαδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένεια. Με τη Φ. 950/8/28524/Σ.97/15-02-2002 (ΦΕΚ Β΄ 250) Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ καθορίσθηκε η χορήγηση ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στα ορφανά τέκνα θανόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία Ιπταμένων-Αλεξιπτωτιστών, Υποβρυχίων Καταστροφών και Πληρωμάτων Υποβρυχίων από τον ειδικό λογαριασμό Ε.Λ.Χ.Α.ΟΙ.Α.

4.     Διενεργούμενες Κρατήσεις υπέρ ΕΛΧΑΟΙΑ

Στο επίδομα κινδύνου που λαμβάνου οι ανωτέρω κατηγορίες στελεχών, διενεργείται κράτηση 2% επί των χορηγούμενων επιδομάτων κινδύνου (Ν. 788/1978 ΦΕΚ Α' 104/23-06-1978, άρθρο 7 παρ. 7(α)).

5.    Δικαιολογητικά απονομής χρηματικών αρωγών βοηθημάτων ΕΛΧΑΟΙΑ

α.     Εφ’ άπαξ χρηματική αρωγή θανάτου:

 • Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης (Μενού ‘’Αιτήσεις/ΕΛΧΑΟΙΑ/ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΛΧΑΟΙA (pdf)’’).
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων συγγενών.
 • Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
 • Βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου, στηριζόμενη επί ενόρκου προανάκρισης, ότι ο αποβιώσας ή ο εξαφανισμένος στρατιωτικός τελούσε σε διατεταγμένη πτήση, πτώση με αλεξίπτωτο ή κατάδυση.
 • Βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου περί του ύψους του μεγαλύτερου συντελεστή πτητικού επιδόματος της Β΄ ή της Δ’, κατά περίπτωση, κατηγορίας ιπταμένων.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αμετακλήτου απόφασης περί αφάνειας, μόνο για την περίπτωση των εξαφανιζόμενων.
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ αιτούντος.
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας ‘’Για Είσπραξη Χρημάτων από Φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης’’).
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (Πρώτος Δικαιούχος- Τράπεζα/ΙΒΑΝ).

β.     Εφ’ άπαξ Ετήσια χρηματική αρωγή στα τέκνα:

 • Αίτηση με τα στοιχεία δικαιούχου ως Υπόδειγμα Αίτησης (Μενού ‘’Αιτήσεις/ΕΛΧΑΟΙΑ/ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΛΧΑΟΙΑ (pdf)’’).
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Βεβαίωση Φοίτησης ακαδημαϊκού έτους χορήγησης ετήσιου βοηθήματος Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α., σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (προκειμένου για τέκνα άνω των 18 ετών).
 • Βεβαίωση στρατολογικού γραφείου σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι στρατεύσιμος.
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ αιτούντος.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης (Πρώτος Δικαιούχος- Τράπεζα/ΙΒΑΝ).

*** Προκειμένου για ανήλικα τέκνα η αίτηση κατατίθεται από τον ασκών την γονική μέριμνα  ενώ για ενήλικα τέκνα η αίτηση κατατίθεται από τον δικαιούχο.

*** Η ετήσια χρηματική αρωγή ΕΛΧΑΟΙΑ καταβάλλεται σε τέκνα ηλικίας μέχρι 25 ετών.

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

announcement new 3 apostrateia

announcement new 3 energeia

announcement new 3 merismata

top