Εκούσια λύση της μετοχικής σχέσης


Μέτοχοι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας που συμπλήρωσαν 35ετή χρόνο συμμετοχής δύνανται να ζητήσουν την καταβολή του νόμιμου βοηθήματος και πριν από την έξοδό τους από το στράτευμα, οπότε ο μέτοχος δύναται με αίτησή του να ζητήσει τη διακοπή της μετοχικής σχέσης ή τη διατήρησή της έως την οριστική έξοδό του από το στράτευμα. Στην πρώτη περίπτωση διαγράφεται από μέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς και εξομοιώνεται με τους εξελθόντες οριστικά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση εφαρμόζονται γι' αυτόν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18.

Εφαρμογές

announcement new 3

Συνδεδεμένοι

9.png4.png9.png8.png8.png6.png
Today53
Yesterday232
This week53
This month5636
Total949886

Visitor Info

  • IP: 54.198.27.243
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018 05:45
top