Ημερολόγιο

18:56, 20th October 2018
October 2018
WeekMTWTFSS
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
44293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

9.png7.png1.png2.png2.png4.png
Today191
Yesterday367
This week2085
This month6774
Total971224

Visitor Info

  • IP: 54.224.89.34
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

Saturday, 20 October 2018 18:56


Μετοχική Σχέση Όσων Μετόχων Επανέρχονται


1. Μέτοχοι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που εξέρχονται από το Στράτευμα και είτε απέκτησαν είτε όχι το δικαίωμα να λάβουν το βοήθημα που χορηγείται από τον Ειδικό Λογαριασμό τους, επανερχόμενοι στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι, και θεωρούμενοι ως μηδέποτε απομακρυνθέντες, με νομοθετική ή διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση, ανακτούν και συνεχίζουν τη μετοχική σχέση με τους ανωτέρω Ειδικούς λογαριασμούς, ο δε χρόνος εκτός ενεργού υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης.
2. Όσοι εμπίπτουν στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπόκεινται στις  προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ των οικείων Ειδικών Λογαριασμών, από την ημερομηνία της πραγματικής επανόδου τους στην ενεργό υπηρεσία, και σε πρόσθετη μηνιαία κράτηση ποσοστού 4%, υπολογιζόμενη επί των αποδοχών που λαμβάνονται, κατά τον χρόνο της πρόσθετης κράτησης και επί τόσο χρονικό διάστημα, όσο διετέλεσαν εκτός ενεργού υπηρεσίας, άσχετα με το εάν για τον εκτός ενεργού υπηρεσίας χρόνο καταβλήθηκαν αποδοχές.
Αυτοί, κατά την νέα έξοδό τους από το στράτευμα και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 16 του παρόντος Νόμου, δικαιούνται να λάβουν το βοήθημα που προβλέπεται στο άρθρο 17, εφ' όσον καταβάλουν στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας:
α. Το βοήθημα που έλαβαν κατά την αρχική έξοδο ή τις τυχόν επιστραφείσες εισφορές, σε περίπτωση που δεν έλαβαν βοήθημα, εντόκως κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 18.
β. Τη διαφορά βασικών μισθών ενός μηνός, μεταξύ των βαθμών αρχικής εξόδου και επανόδου  στην ενέργεια, υπολογιζόμενη επί τη βάσει του ισχύοντος μισθολογίου κατά τον χρόνο επανόδου στην ενεργό υπηρεσία.
3. Τα ποσά που αναφέρονται στις περιπτ. α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, εάν ή καθ' ο μέρος δεν επιστράφηκαν ή δεν καταβλήθηκαν στον  οικείο Ειδικό Λογαριασμό εντός έτους από την ημερομηνία επανόδου στην ενεργό υπηρεσία, επιβαρύνονται με τόκους του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω ενιαύσιας προθεσμίας επιστροφής τους, μέχρι της ημερομηνίας της νέας οριστικής εξόδου, και υπολογίζονται όπως καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρ. 18 του παρόντος.
4. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν και για τους μετά την αποστρατεία τους εντασσόμενους στην κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας, καθώς επίσης και για τους επανερχόμενους στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και ελαφράς υπηρεσίας.
5. Η παρ. 1 του άρθρ. 12 του παρόντος ισχύει και για τους μετόχους που κατατάσσονται στον ίδιο ή σε άλλο κλάδο των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 12 (ά. 12 ν.δ. 398/1974, όπως ισχύει)
Μετάταξη Μετόχων
1. Μέτοχοι των Ειδικών λογαριασμών Αλληλοβοηθείας που μετατάσσονται σε άλλο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίζουν τη μετοχική σχέση στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας του Κλάδου στον οποίο μετατάγηκαν, οι δε εισφορές που καταβλήθηκαν ήδη έως τη μετάταξή τους μεταφέρονται στον εν λόγω Ειδικό Λογαριασμό άτοκα.
2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εισερχομένους από άλλους Κλάδους στα Κοινά Σώματα, καθώς και για τους εισελθόντες μετά την ίδρυση τούτων, οι οποίοι συνεχίζουν τη μετοχική σχέση στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Στρατού.

Άρθρο 13 (ά. 13 ν.δ. 398/1974, όπως ισχύει μετα την αντικατάστασή του από το ά. 16 ν. 3075/2002)

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top