Εκτέλεση Εργασιών Απεντόμωσης – Μυοκτονίας στο ΜΤΝ

1. Σας γνωρίζεται ότι την Παρασκευή 21 Ιουν 24 το κτίριο του ΜΤΝ θα παραμείνει κλειστό, λόγω εκτέλεσης εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας σε όλους τους χώρους του ΜΤΝ, στο πλαίσιο περιοδικής εκτέλεσης εργασιών Υγιεινής και Ασφάλειας.

2. Χειριστής, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Βασίλειος Καρέλλος ΠΝ, Προϊστάμενος Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας ΜΤΝ, τηλ. 2103322065.

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Μαυρουδάκης ΠΝ

Γενικός Διευθυντής ΜΤΝ