Βεβαιώσεις Αποδοχών Έτους 2023 και Καταβληθέντων Αναδρομικών του Ν. 4093/12

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών για το έτος 2023, καθώς και για τα αναδρομικά ποσά από κατάργηση των κρατήσεων του Ν.4093/2012. Σύμφωνα με τον Ν. 4172/13 (αρθ. 60), τα εν λόγω αναδρομικά φορολογούνται εντός του έτους που καταβάλλονται με συντελεστή 20% και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ

Αντιναύαρχος ε.α. Βελισσάριος Παππάς ΠΝ