Ημερολόγιο

07:51, 28th November 2020
November 2020
WeekMTWTFSS
441
452345678
469101112131415
4716171819202122
4823242526272829
4930

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png2.png9.png3.png3.png8.png2.png
Today167
Yesterday835
This week4761
This month21708
Total1293382

Visitor Info

  • IP: 3.216.79.60
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

4
Online

Saturday, 28 November 2020 06:51

ΠΡΟΣ:                                                                  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ.:

ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 ΤΚ10677

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-3322035 -070

Φ: 951.1/586/16

Σ. 589

Αθήνα, 26  Μαΐου 2016

 

ΘΕΜΑ:  Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη  Εργολάβου

Καθαρισμού χώρων κτιρίων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, για ένα (1) έτος (από 19/06/15 έως 18/06/17) με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από το

ΜΤΝ για ένα (1) ακόμα έτος χωρίς αναπροσαρμογή της ορισθείσας τιμής , εκτιμώμενου Π/Υ δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500,00 €) ετησίως ή τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33 .000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) «Προμήθεια του Δημοσίου Τομέα και

Ρυθμίσεις

συναφών  θεμάτων»  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.  2323/95  (ΦΕΚ

145/Α/95)

«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

β. Τον Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», και τις επ΄αυτού

τροποποιήσεις, όπως Ν.3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/ 2010) «ΔημοσιονομικήΔιαχείριση

και Ευθύνη».

γ. Το Π.  . 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»

καιτου Π.60/07 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί του συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ τη Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

δ. Το Ν.1400/73 «Περί μη χρησιμοποίησης ως άμεσους ή έμμεσουςαντιπροσώπους

τους μονίμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών  κλάδων τωνΕ..».

ε.  Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/15.7.2010) όπως τροποποιήθηκε μετο άρθρο  22 του Ν. 4144/2013.

στ. Το Ν. 4013/2011

ζ. Τη σχετική με τον παρόντα διαγωνισμό απόφαση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου τουΜΤΝ  με αριθμό  21  από 19-05-2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

1.            Την   διενέργεια   πρόχειρουμειοδοτικούδιαγωνισμούμεέγγραφεςενσφράγιστες   προσφορέςκαιμεκριτήριοκατακύρωσηςτηχαμηλότερητιμήτην 09 Ιουνίου 2015 ημέραΠέμπτη  και ώρα 11:00 στην αίθουσα συσκέψεων3ουορόφου  στα  γραφεία  του   Μετοχικού  Ταμείου Ναυτικού   επί  της  οδούΓλάδστωνος   1,   Αθήνα,   για   τηνανάδειξη   Εργολάβου   Καθαρισμού   χωρώνκτιρίων του, για ένα (1) έτος(από 19/06/16 έως18/06/17) με μονομερές δικαίωμαανανέωσης της σύμβασης από το ΜΤΝ για ένα (1) ακόμα έτος χωρίς αναπροσαρμογή τιμής, εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ετησίως ή τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τα δύο (2) έτη.

  1. 2.Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

α. Έλληνες Πολίτες.

β. Αλλοδαποί.

γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά.

δ. Ενώσεις Φυσικών ή Νομικών Προσώπων.

Τα ως άνω φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (άρθρο 4 ΠΔ 60/07).

  1. 3.Οι  προσφορές  όσων  μετέχουν  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  κατατεθούν  στο

Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΜΤΝ, Γλάδστωνος 1Α, 3ος όροφος μέχρι την 08 -06-2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Προσφορές που κατατίθενται μετάτην ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται αποδεκτές και ως

εκ τούτου επιστρέφουν στον αποστολέα τους.

  1. 4.Οι  Γενικοί  και  Ειδικοί  όροι  του  διαγωνισμού  και  η  τεχνική  περιγραφή  των

εργασιών αναγράφονται στα Παραρτήματα Α και Β που επισυνάπτονται στο παρόν και

καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

  1. 5.Πληροφορίες  στους  ενδιαφερόμενους  όσον  αφορά  τις  διαδικασίες  του

διαγωνισμού θα παρέχονται από το Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.210 3322035).

 

           6.Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.mtn.gr και στο πρόγραμμα διαύγεια.

 

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Πέτσος Π.Ν.

Γενικός Διευθυντής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Συνημμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΝ

 

 

Για να δείτε όλη τη Διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ. 

 

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top