Ημερολόγιο

09:07, 12th May 2021
May 2021
WeekMTWTFSS
1712
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png4.png1.png4.png0.png0.png0.png
Today233
Yesterday791
This week1773
This month9026
Total1414000

Visitor Info

 • IP: 3.235.191.87
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

7
Online

Wednesday, 12 May 2021 09:07
 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Γλάδστωνος 1 – 106 77 ΑΘΗΝΑ

Δ/ΝΣΗ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Φ. 951.1/753 /14

 

Σ. 588

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου  2014

                                                           

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΗΤΣΙΑΣ ΜΤΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 6 &Ι ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 43 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ 15&ΠΕΤΡΑΚΗ 6 & ΣΚΟΠΑ 4

ΣΧΕΤ.:  α.    Φ.951.1/526/2014/Σ.390/30-04-2014/ΜΤΝ

             β.    Φ.951.1/527/2014/Σ391/30-04-2014/ΜΤΝ

 1.  Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους για διαγωνισμούς θέματος διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
 2. Η παράγραφος 6.11.4.1 σχετικής (α) διακήρυξης «Το σύνολο των δικαιολογητικών  του άρθρου 6.11.3 του παρόντος.» αντικαθίσταται από την ορθή «Το σύνολο των δικαιολογητικών  του άρθρου 6.11.2 του παρόντος.».
 3. Η παράγραφος 6.11.5.1 σχετικής (α) διακήρυξης «Το σύνολο των δικαιολογητικών των παραγράφων 6.11.3 και  6.11.4.» αντικαθίσταται από την ορθή «Το σύνολο των δικαιολογητικών των παραγράφων 6.11.2 και  6.11.4.».
 4. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αφορά στην ορισθείσα, ως μηναίο μίσθωμα, τιμή εκκίνησης.
 5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναφέρεται στο διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος.
 6. Η υπομίσθωση είναι δυνατή εφόσον διαπιστώνεται ότι η χρήση που θα ασκηθεί από τον υπομισθωτή είναι νόμιμη, χρηστή και συνάδει με τα χαρακτηριστικά ενός δημόσιου  ακινήτου και προηγηθεί έγκριση του σχετικού αιτήματος από το ΔΣ/ΜΤΝ.
 7. Οι τεχνικές προσφορές απαιτείται να περιέχουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η υλοποίηση παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις των κτιρίων σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξασφαλίζεται  η επίτευξη της μέγιστης, κατ’ το δυνατόν και σύμφωνα με τη χρήση που θα ασκηθεί, επένδυση/αξιοποίηση.
 8. Όλες οι τεχνικές προφορές που θα υποβληθούν αξιολογούνται με βάση την πιο εμπεριστατωμένη και πλήρης μελέτη για υλοποίηση εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης, σύμφωνα με την επιθυμητή χρήση, οι οποίες θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα κτίρια.
 9. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις σχετικές διακηρύξεις παρέχεται δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες για υποβολή βελτιωτικών προτάσεων επί των αρχικά προτεινόμενων τεχνικών εργασιών σύμφωνα με τις επισημάνσεις που τυχόν γίνουν από την επιτροπή διαγωνισμού πριν την τελική αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς τους.
 10. Ο έλεγχος και οι τυχόν υποδείξεις της Υπηρεσίας κατά την εκπόνηση των μελετών επιδιώκουν την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους, της τεχνικής αρτιότητας των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και αποφυγής υποβάθμισης της ποιότητας των κτιρίων.
 11. Οι οικονομικές προσφορές κατατίθενται μετά την γνωστοποίηση και την αποδοχή από τους υποψηφίους τυχόν  τεχνικών απαιτήσεων που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού προς συμπλήρωση/τροποποίηση των αρχικά υποβληθέντων τεχνικών προσφορών.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Πέτσος ΠΝ

                   Γενικός Διευθυντής ΜΤΝ     

 

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top