Ημερολόγιο

01:22, 18th May 2021
May 2021
WeekMTWTFSS
1712
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png4.png1.png8.png9.png1.png9.png
Today47
Yesterday1076
This week1123
This month13945
Total1418919

Visitor Info

  • IP: 3.236.222.124
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Tuesday, 18 May 2021 01:22

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών       

                      ΑΔΑ: ΒΙΚ546ΨΧΗΜ-46Σ

                    ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

         Γλάδστωνος 1 – 106 77 ΑΘΗΝΑ 

Δ/ΝΣΗ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

             ΤΜΗΜΑ: ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

                   Φ. : 951.1/319/14

                    Σ. :  256

                    Αθήνα,   11  Μαρτίου 2014

                    Συνημμένα τρεις (3) Φάκελοι

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑΜαταίωση Πρόχειρου Μειοδοτικού  Διαγωνισμού  µε γραπτές   σφραγισμένες 

προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού διάρκειας ενός (1) έτους µε δικαίωμα της Υπηρεσίας για παράταση της σύμβασης που θα υπογραφεί κατά ένα (1) επιπλέον έτος και επανάληψη διενέργειας αυτού με μεταβολή των όρων.

1.         Έχοντας υπόψη

α. Το Ν. 2362/95  Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού.

β. Συμπληρωματικά τις διατάξεις του ΠΔ 113/07  (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) και του ΠΔ 60/07  (ΦΕΚ 64/Α/2007).   

γ. Το Φ.951.1/94/Σ.75/03-02-2014 (Διακήρυξη ΜΤΝ).

δ. Το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού από 21/2/2014 συμφ. με την  υπ΄.αριθμ. 03/10-02-2014 Διαταγή  Προέδρου ΜΤΝ.

ε.  Το   υπ΄.αριθμ. 14/06-03-2014 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΝ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 2.   Την ματαίωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού διάρκειας ενός (1) έτους µε δικαίωμα της Υπηρεσίας για παράταση της σύμβασης που θα υπογραφεί κατά ένα (1) επιπλέον έτος λόγω απόρριψης των προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών καθώς:

        α. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΩΣΕΙΔΩΝΑΣ Α.Ε.Α.Ε.  είναι υπό αίρεση διότι η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται υπό προϋποθέσεις ως κατωτέρω:

      i) Απαλλαγή ασφαλιστικής κάλυψης κινδύνων έως 1000 € ανά ζημιογόνο γεγονός και σεισμού 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίουανά ζημιογόνο γεγονός.

    ii) Εξαιρείτε της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά πριν την οριστική αποδοχή του κινδύνου από την εταιρεία και 

   iii) Η κάλυψη παρέχεται εφόσον υπάρχει εν ισχύ πιστοποιητικό πυροπροστασίας για τα ασφαλισμένα κτίρια.

β. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ δεν πληρεί  τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής της σχετικής (γ) διακήρυξης , καθώς αναφορικά με τους ασφαλιστικούς κινδύνους     «Πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες, Τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη και κατά την διάρκεια στάσεων και απεργιών καθώς και ενέργειες που προέρχονται από δράση παράνομων οργανώσεων» καλύπτεται  μόνο το  50% της καθορισθείσας με τη σχετική (γ) διακήρυξη ασφαλιζομένης αξίας των ακινήτων ιδιοκτησίας ΜΤΝ (πλην του ακινήτου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα). 

γ. Ο  πράκτορας ασφαλίσεων ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ εκπροσωπώντας την εταιρεία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ δεν προσκόμισε τα καθοριζόμενα στην Διακήρυξη 1/2014 δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας που εκπροσωπούσε.

3. Την επανάληψη διενέργειας αυτού με μεταβολή των όρων της σχετικής (β) διακήρυξης.

4.  Την επιστροφή των φακέλων δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς στις εταιρείες NP-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α.Ε.Α.Ε. , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ και στον ασφαλιστικό πράκτορα Βάσαλο Ευστάθιο. 

5. Την κοινοποίηση της παρούσας, στις εταιρείες που κατέθεσαν προσφορά ως πίνακας αποδεκτών.

6. Την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο ΜΤΝ, και στο σύστημα διαύγεια.

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Για τον απουσιάζοντα

Γενικό Διευθυντή ΜΤΝ

Πλοίαρχος (Ο) Ι. Λόντος ΠΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. 1.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ
  2. 2.ΝP-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Α.Ε. Α.Ε.
  3. 3.ΒΑΣΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top