Ημερολόγιο

13:47, 8th June 2023
June 2023
WeekMTWTFSS
221234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930

Μέτεο

Γνωμικά

 

Συνδεδεμένοι

2.png1.png3.png6.png4.png1.png3.png
Today688
Yesterday1367
This week4951
This month10287
Total2136413

Visitor Info

  • IP: 3.235.147.50
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

5
Online

Thursday, 08 June 2023 13:47

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Γλάδστωνος 1- ΤΚ 106 77 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 24 Απρ 23

 

Ανακοίνωση για Επιστροφή Κρατήσεων του Ν. 4093/12 στους Νόμιμους Κληρονόμους των Αποβιωσάντων Μερισματούχων

            Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 5018/23 η επιστροφή των αναδρομικών ποσών από κρατήσεις του Ν.4093/2012 για τους μερισματούχους οι οποίοι απεβίωσαν κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-21 έως την 31-3-23, καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους αυτών με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

         α.    Αίτηση του νόμιμου κληρονόμου αναζήτησης των ποσών με πλήρη στοιχεία: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας), τηλέφωνο επικοινωνίας.

         β.    Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του μερισματούχου ΜΤΝ.

         γ.    Πιστοποιητικό Πλησιέστερων / Εγγυτέρων Συγγενών του αποβιώσαντος μερισματούχου ΜΤΝ.

Σημείωση: Το Πιστοποιητικό Πλησιέστερων / Εγγυτέρων Συγγενών μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία οποτεδήποτε μετά το θάνατο του μερισματούχου και εάν αυτό εκδόθηκε εφόσον δεν επιδέχεται αλλαγές.

         δ.    Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Σημείωση:Το Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:

                        1)        εάν ο αιτών είναι ενήλικος κάτοικος Ελλάδος, το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 4 μηνών από τον θάνατο του αποβιώσαντος μερισματούχου ΜΤΝ και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

                      2)        εάν ο αιτών είναι ανήλικος κάτοικος Ελλάδος, το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 1 έτους από την ενηλικίωση του αιτούντα και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

                          3)        εάν ο αιτών είναι ενήλικος κάτοικος Εξωτερικού, το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 12 μηνών από τον θάνατο του αποβιώσαντος μερισματούχου ΜΤΝ και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

            Οι κληρονόμοι πρέπει να επιλέγουν το Δικαστήριο που θα αναζητήσουν το Πιστοποιητικό έχοντας υπ’ όψιν  ότι:

                        1)        Δήλωση Αποποίησης Κληρονομίας γίνεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου της Κληρονομίας.

                        2)        Δικαστήριο της Κληρονομίας είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του, και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.

            ε.         Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας του κληρονομούμενου.

Σημείωση: Το Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του τριμήνου από την έκδοσή του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

            Οι κληρονόμοι πρέπει να επιλέγουν το Δικαστήριο που θα αναζητήσουν το Πιστοποιητικό έχοντας υπ’ όψιν ότι:

                        1)        αρμοδιότητα για δημοσίευση διαθήκης έχει το Ειρηνοδικείο είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, είτε της διαμονής του ευρέτη της διαθήκης.

                        2)        το Πρωτοδικείο της Πρωτεύουσας του Κράτους τηρεί βιβλίο των διαθηκών που δημοσιεύονται από το Πρωτοδικείο αυτό, καθώς και από τα λοιπά δικαστικά καταστήματα και τις προξενικές αρχές.

            στ.       Στην περίπτωση Δημοσίευσης Διαθήκης, απαιτείται και η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος του / των κληρονόμου / κληρονόμων από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

             ζ.       Φωτοτυπία λογαριασμού Τραπέζης.

           η.         Στην περίπτωση που το χρηματικό ποσό επιστροφής των κρατήσεων του ν.4093/2012, ανά δικαιούχο-κληρονόμο, υπερβαίνει τα 1.500 Ευρώ, απαιτείται η υποβολή δήλωσης ή συμπληρωματικής δήλωσης κληρονομιάς για το ποσό αυτό και η προσκόμιση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κλπ, καθώς και αντίγραφο της δήλωσης κληρονομιάς συμπεριλαμβανομένου του ποσού αυτού που υπεβλήθη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

            Για το δικαιολογητικό αυτό θα ενημερώνονται οι δικαιούχοι των κρατήσεων από τα στελέχη του Ταμείου. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που καθυστερήσει να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Κληρονομιών, κλπ και έχει εν τω μεταξύ λήξει, κατά τα ανωτέρω (3 μήνες για το Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης και 6 μήνες για το Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς), η διάρκεια ισχύος των σχετικών πιστοποιητικών, εκδιδομένων από το αρμόδιο Δικαστήριο, θα πρέπει αυτά να προσκομισθούν εκ νέου.

            Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω κρατήσεις του ν. 4093/2012 είχαν επιβληθεί μόνο στους μερισματούχους, οι οποίοι είχαν συνταξιοδοτηθεί προ της εφαρμογής του Ν. 4387/2016, ήτοι 11-5-2016.

            Τέλος, επισημαίνεται ότι η παραγραφή του δικαιώματος των κληρονόμων για υποβολή αίτησης επιστροφής των κρατήσεων του Ν.4093/2012 είναι πενταετής, αρχομένη από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 5018/2023, ήτοι την 9-2-2023.

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ             

Αντιναύαρχος ε.α. Ιωάννης Σαμαράς ΠΝ

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

announcement new 3 apostrateia

announcement new 3 energeia

announcement new 3 merismata

top