Ανακοίνωση Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Ακινήτων, Υπ. Αριθ. 2/2024

Ανακοινώνεται η διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης, των παρακάτω ακινήτων, ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού», με την διαδικασία του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού:

α.         Στο κτίριο επί της οδού Καρ. Σερβίας 10 (πλατεία Συντάγματος), Αθήνα:

Α/Α Ακίνητο προς Εκμίσθωση Τ.Μ. Τιμή Εκκίνησης Μηνιαίου Μισθώματος (€)
1 Ισόγειο Κατάστημα (27),    1η ΔΕ προθήκη 7,61 280,00
2 Ισόγεια Καταστήματα ενοποιημένα (19-20)       (46,23 + πατάρι 9,88) 56,11 900,00
3 Κατάστημα (5) Α’ υπογείου 25,75 200,00
4 Αποθήκη (4) Β’ υπογείου 43,16 100,00
5 Αποθήκες (3) Β’ υπογείου (5,30 + 4,24) 9,54 30,00

 

β.         Στο κτίριο επί των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 69 & Αιόλου (πλατεία Ομονοίας), Αθήνα:

Α/Α Ακίνητο προς Εκμίσθωση Τ.Μ. Τιμή Εκκίνησης Μηνιαίου Μισθώματος (€)
1 Χώρος Γραφείου 1ου ορ. 43,00 500,00
2 Χώρος Γραφείου 7ου ορ. 49,15 600,00
3 Ισ. Κατάστημα (Αιόλου 106) 32,78 800,00

 

γ.         Στο κτίριο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 10, Αθήνα:

Α/Α Ακίνητο προς Εκμίσθωση Τ.Μ. Τιμή Εκκίνησης Μηνιαίου Μισθώματος (€)
1 Ισόγειο Κατάστημα (3), (153,64 + υπ.134,12 + πατάρι 134,98) 422,74 3.500,00

 

δ.         Στο κτίριο επί της οδού Σίνα 20, σταθμός αυτοκινήτων (parking), Αθήνα:

Α/Α Ακίνητο προς Εκμίσθωση Τ.Μ. Τιμή Εκκίνησης Μηνιαίου Μισθώματος (€)
1 Χώρος Δώματος

(αποκλειστικά χρήση για τοποθέτηση κεραίας κινητής τ/φ και τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτής)

25,00 1.500,00

 

Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθορίζεται η 25 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων προσφορών: 24 Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Η διακήρυξη και οι όροι εν λόγω διαγωνισμού θα αναρτηθούν, στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Ν. www.hellenicnavy.gr, στην ιστοσελίδα του ΜΤΝ www.mtn.gr και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 9Μ0246ΨΧΗΜ-7Ψ0.

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε ΕΔΩ.