Ανακοίνωση για Καταβολή Επιστροφών Εισφορών ΕΛΟΑΝ

1. Από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ) ανακοινώνεται ότι σε συνεδρίαση της 13ης ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής του, εγκρίθηκε η Επιστροφή Εισφορών ΕΛΟΑΝ σε στελέχη/μετόχους που παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν, έχουν λάβει πρωτόκολλο γραμματείας ΕΛΟΑΝ έως και την 30 Απρ 24 και έχουν προσκομισθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως και την Τετάρτη 10 Ιουλ 24 και θα ακολουθήσει αποστολή των αποδεικτικών πληρωμής στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email).

3. Χειριστής, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Βασίλειος Καρέλλος ΠΝ, Τμηματάρχης Παροχών Εφάπαξ/ΕΛΟΑΝ, τηλέφωνο 2103322065.

 

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Μαυρουδάκης ΠΝ 

Διευθυντής ΕΛΟΑΝ