Ημερολόγιο

09:14, 12th May 2021
May 2021
WeekMTWTFSS
1712
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png4.png1.png4.png0.png0.png4.png
Today237
Yesterday791
This week1777
This month9030
Total1414004

Visitor Info

  • IP: 3.235.191.87
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

5
Online

Wednesday, 12 May 2021 09:14

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών                                      

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ           

Γλάδστωνος 1 - Αθήνα

                                                                                     

ΔΝΣΗ Ακίνητης Περιουσίας

Τηλ 2103322035

 

Φ:         /       /13

Σ:

 

Ημερομηνία: 25  Απριλίου 2013

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

ΘΕΜΑ: "Κατακύρωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Εργολάβου Καθαρισμού χώρων κτιρίων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, έτους 2013-2014 με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από το ΜΤΝ  για ένα ακόμα έτος χωρίς αναπροσαρμογή της ορισθείσας τιμής."

 

            Έχοντας υπόψη:

 

α.  Το Νόμο 2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού»

β.  Το Π.Δ 118/07 «Περί προμηθειών του Δημοσίου»

            γ.  Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/15.7.2010)

            δ.  Τη Διακήρυξη Κ1/2013/ ΜΤΝ 

            ε.  Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού από 16/04/2013

          στ.  Πρακτικό Συνεδρίασης ΔΣ/ΜΤΝ 19 από 18/04/2013

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

    2.    Εγκρίνουμε το σχετικό (ε) πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού θέματος και κατακυρώνουμε στην εταιρεία «ΑΝΑΞ ΑΕ», ΦΛΕΜΙΝΓΚ 8 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ:24310 74022,  ΑΦΜ 998613821, ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ , την εργολαβία καθαρισμών χώρων κτιρίων ιδιοκτησίας ΜΤΝ, για το έτος 2013-2014 με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από το ΜΤΝ  για ένα ακόμα έτος χωρίς αναπροσαρμογή της ορισθείσας τιμής, αντί του συνολικού ποσού των δεκαέξι  χιλιάδων οχτακόσιων  έντεκα  ευρώ και εξήντα τεσσάρων  λεπτών (16.811,64 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, που αποτέλεσε την οικονομικότερη προσφορά από τις κατατεθείσες στο διαγωνισμό.

 

     3.       Διάρκεια της εργολαβίας: από 15-05-2013 έως και 14-05-2014, με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης από το ΜΤΝ  για ένα ακόμα έτος χωρίς αναπροσαρμογή της ορισθείσας τιμής

 

   4.       Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα διενεργείται στο τέλος κάθε μήνα από αρμόδια προς τούτο επιτροπή του ΜΤΝ. Το μηνιαίο τίμημα της εργολαβίας ανέρχεται, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του μειοδότη, στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ευρώ και ενενήντα επτά  λεπτών (1.400,97 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

 

   5.        Η εκτέλεση της εργολαβίας θα διενεργηθεί σύμφωνα με:

α.         Τους όρους της σχετικής (δ) Διακήρυξης.

            β.         Την προσφορά της «ΑΝΑΞ ΑΕ» που κατατέθηκε στο διαγωνισμό.

γ.         Τους όρους της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί.

 

  6.       Κατά την εκτέλεση της εργολαβίας, ο εργολάβος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

 

  7.       Η «ΑΝΑΞ ΑΕ» καλείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης να προσέλθει στο ΜΤΝ για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας:

            α.         Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης απεριορίστου χρόνου, από αναγνωρισμένη τράπεζα, ποσού χιλίων εξακοσίων ογδόντα  ενός ευρώ  (1681,00 €).

            β.        Ονομαστική κατάσταση και φωτοτυπία ταυτοτήτων ή διαβατηρίων και των σχετικών αδειών εργασίας του προσωπικού του συνεργείου που, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προσφορά της, θα αναλάβουν την καθαριότητα των χώρων ιδιοκτησίας ΜΤΝ, καθώς επίσης και κατάλληλα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι τα εν λόγω άτομα είναι ασφαλισμένα.

 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                    Αντιναύαρχος Μ.Κανάρης Π.Ν. ε.α.

                                                                                             Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


- ΑΝΑΞ ΑΕ», ΦΛΕΜΙΝΓΚ 8 ΤΙΚΑΛΑ ΤΗΛ:24310 74022, ( ΑΦΜ 998613821, ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  fax : 210 4949948)


ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

- IRIS CLEAN O.E. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.(Πάτμου 14 Αγ. Δημήτριος  fax :210 9700901) .

 

- ALFA SERVICE ΔΕΩΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Αργυρουπόλεως 20, 18454, FAX 210 4949948).

 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Τμήμα Ακίνητης ΠεριουσίαςΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

 

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top