Ταχεία Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 3322000
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
6+4

Συνδεδεμένοι

9.png4.png9.png0.png7.png0.png
Today98
Yesterday326
This week1343
This month4820
Total949070

Visitor Info

  • IP: 54.80.87.62
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018 08:39


7. Όσοι ονομάσθηκαν Λιμενοφύλακες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3079/ 2002 καθίστανται μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού/ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει με τη δημοσίευση του ν. 3490/2006 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν παρέχεται δικαίωμα αναγνώρισης προγενέστερης υπηρεσίας που διανύθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (ά. 13 παρ. 1 ν. 3490/2006 – πρβλ. και Κώδικα του Προσωπικού Λικού Σώματος:ν. 3079/2002).
8.  Οι μη μονιμοποιηθέντες εθελοντές και εθελόντριες του ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) και οι εθελόντριες του Ν.705/1977 (ΦΕΚ 279 Α΄) καθίστανται από την κατάταξή τους στις ΕΔ μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των ΕΔ. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στις ΕΔ μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου (25-07-2001) αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Ταμείων αυτών.
9.   Οι εθελοντές και οι εθελόντριες μακράς θητείας του Ν 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄), που είχαν καταταγεί στις ΕΔ μέχρι την 31-12-1992, καθίστανται από την μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων των κλάδων των ΕΔ, χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι την δημοσίευση του νόμου αυτού, αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους.(Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001 αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυε με την ανωτέρω παράγραφο).
10. Οι εθελοντές και οι εθελόντριες του Ν 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄), που είχαν καταταγεί στις ΕΔ μετά την 01-01-1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και Ταμείων Αλληλοβοηθείας των κλάδων των ΕΔ. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου , αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως ΕΠΥ.    

Άρθρο 9 (ά. 9 ν.δ. 398/1974, όπως ισχύει)

top