Ταχεία Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 3322000
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
6+4

Συνδεδεμένοι

9.png4.png9.png0.png7.png0.png
Today98
Yesterday326
This week1343
This month4820
Total949070

Visitor Info

  • IP: 54.80.87.62
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018 08:40


8. Η χρηματική αρωγή που προβλέπεται από το παρόν άρθρο καταβάλλεται στους δικαιούχους έπειτα από απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, εκδιδόμενη μετά την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους των κάτωθι δικαιολογητικών:


α) Αίτηση του δικαιούχου.
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του Στρατιωτικού ή προκειμένου περί εξαφάνισης, δημοσίευσης της τελεσίδικης Απόφασης περί αφάνειας.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του αποβιώσαντος, φονευθέντος ή εξαφανισθέντος στρατιωτικού, εκδιδόμενο από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
δ) Βεβαίωση του 1ου ΕΓ του οικείου Κλάδου στηριζόμενη επί πορίσματος ένορκης προανάκρισης από την οποία προκύπτει ότι ο αποβιώσας διατελούσε ή όχι σε διατεταγμένη υπηρεσία κατά τον χρόνο του θανάτου ή εξαφάνισής του.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ότι ο αποβιώσας, φονευθείς ή εξαφανισθείς στρατιωτικός δεν εμπίπτει στις συνταξιοδοτικές διατάξεις απονομής πολεμικής σύνταξης στα μέλη της οικογένειάς του.
στ) Εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.

9. Πόροι του Λογαριασμού είναι οι κάτωθι :
α. Μηνιαία κράτηση από ποσοστό 3 τοις χιλίοις (0,3%) επί του μηνιαίου βασικού μισθού των εν ενεργεία μονίμων, Μονίμων εξ Εφεδρείας και εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών δοκίμων και επικούρων εφέδρων Αξιωματικών και μονίμων, εθελοντών και ανακατατεταγμένων Υπαξιωματικών και οπλιτών.
β. Δωρεές, κληρονομίες, ή κληροδοσίες ή άλλες παροχές προς τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας, υπέρ των σκοπών του Λογαριασμού τούτου).

top