Ταχεία Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 3322000
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
6+4

Συνδεδεμένοι

9.png4.png8.png7.png9.png7.png
Today151
Yesterday250
This week1070
This month4547
Total948797

Visitor Info

  • IP: 54.80.87.62
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018 12:48

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                       ΑΔΑ : 7ΛΠΕ46ΨΧΗΜ-Ν2Β

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Γλάδστωνος 1 – Αθήνα

 ΔΝΣΗ Ακίνητης Περιουσίας 

Τηλ 2103322035

Φ: 951.1/409/16

Σ:    346 

Ημερομηνία:    7 Απριλίου 2016

 

ΘΕΜΑ:  Μετάθεση Υποβολής Προσφορών / Διευκρινιστική Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

ΣΧΕΤ ΑΔ.Φ.800/378/16/Σ.319/01-04-2016/ΜΤΝ

 

1.  Αναφορικά με την σχετική πρόσκληση η οποία έχει αναρτηθεί στο σύστημα Διαύγεια με ΑΔΑ 6T7246ΨΧΗΜ-ΒΧΓ και στο σύστημα K.H.M.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ : 16REQ004156845 και στο πλαίσιο επιδίωξης ευρείας συμμετοχής ενδιαφερομένων γνωρίζεται η μετάθεση χρόνου υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 15 Απριλίου 2015.

 

2.   Επιπρόσθετα παρέχονται διευκρινήσεις ως ακολούθως : 

         α.  Δυνατότητα προσκόμισης από τους υποψηφίους Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Γ του ν. 4152/2013 αντί δικαιολογητικού παρ.3β σχετικού. 

         β. Όσον αφορά στον προσδιορισμό του εύλογου μισθώματος για κάθε περίπτωση προτεινόμενου τρόπου αξιοποίησης (παράγραφος 1 σχετικού)  ζητείται να προσδιοριστεί το εύλογο μίσθωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών σύμφωνα με τα ακόλουθα δεδομένα : 

          (1)  Ανάληψη δαπάνης εργασιών αποκατάστασης της υφιστάμενης οικίας και του περιβάλλοντος χώρου από τον μισθωτή 

          (2)  Ανάληψης χρηματοδότησης  εργασιών  αποκατάστασης λειτουργίας  της οικίας και του περιβάλλοντος χώρου από το Ταμείο. 

          (3) Λοιπές βασικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του εύλογου  μισθώματος θα τεθούν από τον εκτιμητή.

        

 

                                                                                                                                                                                                                     O Γενικός Διευθυντής 

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Πέτσος  Π.Ν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

top