Ταχεία Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 210 3322000
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
6+4

Συνδεδεμένοι

9.png4.png9.png1.png3.png8.png
Today166
Yesterday326
This week1411
This month4888
Total949138

Visitor Info

  • IP: 54.198.195.11
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018 12:33

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ            ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

                                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

   ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

            TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

            ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

            Φ.951.1/ 71 /16

            Σ.  63

                                                      Τηλ. 2103322070 & 035

                                                                   Αθήνα,  28  Ιανουαρίου 2016                    

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΔΙΟ-ΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10 ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 69, ΑΘΗΝΑ. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

 

 Έχοντας υπόψη: 

 

α.    Το Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων, κ.λ.π.», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

β.   Το ΠΔ 21/31.10.32 (ΦΕΚ Α’ 387) «Περί Μετοχικού Ταμείου ΠΝ» 

γ.   Το ΠΔ 31/2007 (ΦΕΚ Α’ 29) «Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού» 

δ.   Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

ε.   Το ΠΔ 34/1995 (ΦΕΚ Α’ 30) «Κωδικοποίηση νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.4242/2014. 

στ. Την Απόφαση υπ’ αριθ. 57 / 29 -10-2015/ΔΣ/ΜΤΝ 

θ.      Την Διακήρυξη Φ. 951.1/1328/15/Σ.1191/06 Νοε 2015 /ΜΤΝ.

 ι.      Το από 02-12-15 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού

ια.    Την Απόφαση υπ’ αριθ. 02 / 14 -01-2016/ΔΣ/ΜΤΝ

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την ματαίωση του Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κενών χώρων κτιρίων ιδιοκτησίας ΜΤΝ επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 156, Καλλιθέα, Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 69, Αθήνα, συνολικά ή τμηματικάπου προκηρύχθηκε με τη σχετική (θ) διακήρυξη,λόγω μη υποβολής προσφορών συμφώνως σχετικού (ι). 

 

2. Την επανάληψη διενέργειας αυτού με τους ίδιους όρους της σχετικής (θ) διακήρυξης.

 

3.  Η παρούσα να αναρτηθεί  στον  ιστότοπο ΜΤΝ.

Αρχιπλοίαρχος  (Ο) Ν. Πέτσος Π.Ν.

                                          Γενικός Διευθυντής

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

top